Frem med kalkulatoren for å redde verden

Ingeniører og naturvitenskapelige utdanninger dominerer den nye studentbevegelsen «Effektivt altruisme» som startet på Indøk på NTNU. Den utgjøres av ...