Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Karin Synnøve Lund i verneutstyr foran en betongvegg

Karin Synnøve Lund liker å gå trappene når hun skal opp i etasjene i kontorbygget Parallell som Skanska Commercial Development bygger i Lørenveien.

Med hjerte for fagforeningen, byggebransjen og samfunnet

– Styrevervet i Tekna Bygg og anlegg, gir meg anledning til å være «hands on» på hva som rører seg i bransjen, til å diskutere hva som er viktig for bransjen og hvordan det påvirker den, sier Karin Synnøve Lund. Som prosjektsjef i Skanska Commercial Development og bonde er hun opptatt av å bruke ressursene på riktig måte.

Gjennom styrevervet i fagnettverket Tekna Bygg og Anlegg kan jeg være med å påvirke rammebetingelser for bransjen min, sier Karin Synnøve Lund.

Hun tror ikke hun hadde fått med seg lovforslag, eller endring av forskrifter som påvirker bygge- og anleggsbransjen i like stor grad uten deltakelse i nettverket. – Samfunnspolitisk seksjon i Tekna har et godt system på behandling av slike ting. De tar oss med i arbeidet med å diskutere og komme med innspill til høringer. Det er spennende og givende, sier Lund.

Endrer for generasjoner fremover

Tekna Magasinet møter Karin Synnøve Lund på et av prosjektene hun holder i som prosjektsjef i Skanska Commercial Development Norway AS – et 15 etasjers høyt kontorbygg med navnet Parallell på Økern i Oslo. Hele området syder av enorm byggevirksomhet. Her bygges det boliger for tusenvis av mennesker og tilsvarende antall kontorplasser. Tidligere har Lund erfaring både fra entreprenør- og konsulentbransjen, før hun ble lokket til Skanska for cirka tre år siden.

– Vi som jobber i bygg- og anleggssektoren er med på å endre samfunnet for mange generasjoner fremover. Det er noe av det som gjør jobben så spennende.

Lund, som er utdannet sivilingeniør innen bygg og miljøteknikk fra NTNU i 2003, kom med i styret i Tekna Bygg og anlegg for cirka fire år siden. – Da jeg ble spurt, sa jeg ja med en gang. Mange tenker kanskje at vi ikke har bruk for fagforeninger, når alt går på skinner og vi har det så godt, men den er god å ha når ikke alt går så bra. Jeg synes fagforeningene har en viktig rolle, ikke minst i samfunnsdebatten, og synes det er viktig å være med å påvirke den fagforeningen jeg er med i – ikke bare være passiv.

Karin Synnøve Lund i verneutstyr peker ut av vindu
Det bygges enormt mye i Økernområdet, både boliger og næringsbygg.

Største fagnettverk

Tekna Bygg og Anlegg har hatt sterk vekst de siste årene og er nå det største av alle de faglige nettverkene i Tekna med 2772 medlemmer.

– Vi kan sikkert bli tøffere og vise oss enda mer fram, sier Lund. Hun viser til at det er mange potensielle medlemmer ute i bransjen, men at bygg- og anleggsbransjen samtidig preges av mange foreninger innen ulike interesse- og fagområder som betong, vei og tunnel.

– Personlig har jeg stor nytte av nettverket, sier Karin Synnøve Lund.

Arrangementene våre gir oss sjansen til å snakke med og knytte kontakter med folk som jobber i ulike deler av bransjen, og har god kompetanse innen sine fagfelt. Cirka en gang i måneden har vi frokostmøter med aktuelle temaer. Det er en fin arena som ikke tar så mye av folks tid, og så er de jo gratis å delta på.

Karin Synnøve Lund i verneutstyr står i døråpning og prater i telefon
Hastetelefon: Noen må ha tak i prosjektsjefen raskt.

– Noe av det beste, men også noe av det vanskeligste er å bestemme aktuelle temaer for møtene. Vi har et så kjempevidt spekter å ta av, alt fra problemstillinger om materialvalg, gjenbruk og konstruksjoner til personalledelse og sikkerhet på byggeplass, eller budsjettering og økonomi, bare for å nevne noe. Utfordringen er ofte å finne noe som mange nok er opptatt av.
Hun synes nettverket gir anledning til å være «hands on» når det gjelder hva som rører seg i bransjen. – Det er en fin arena for å diskutere hva som er viktig og hvordan det påvirker oss.

Fotavtrykk og klima

– Noen av de aller største utfordringene fremover blir bruk av ressurser og klimaendringer. For eksempel ser vi på hvordan FNs bærekraftmål påvirker oss innen bygg- og anlegg. Vi må spørre oss følgende spørsmål når vi bygger: Hvilket fotavtrykk har bygget vårt råd til å sette om X antall år? Samtidig skal vi sørge for økonomisk bærekraft i det vi gjør. Med systematikk og kreativitet kan vi få til begge deler, mener Lund.

Karin Synnøve Lund i verneutstyr på takterrasse
På takterrassen: – Dette kontorbygget, som kalles Parallell, skal stå ferdig sommeren 2020, opplyser Karin Synnøve Lund.

– Selv er jeg så heldig å jobbe i et konsern hvor vi har sterkt fokus på miljø. Alle byggene våre Breeam-sertifiseres. For første gang i Norge, så vidt jeg vet, gjennomfører vi her på Parallell også en amerikansk miljøsertifisering kalt Well-sertifisering. Den handler om hvordan du som bruker opplever bygget. Har du bra luft, god belysning, er det rom for bevegelse? Det er viktig for kroppens dagsrytme å ha dagslys inn på kontorplassen. Det har vi sørget godt for her på Parallell. Hele 90% av tiden vår bruker vi innendørs – «sitting is the new smoking». Det er derfor viktig at vi tenker på hvordan vi tilrettelegger for bevegelse og informasjon rundt dette, sier Lund.

Bonde på si

Karin Synnøve Lund bor på gård på Hønefoss. Hun pendler fire dager til Oslo og har hjemmekontor hver fredag. Ved siden av sivilingeniørjobben driver hun gården sammen med mannen som også er sivilingeniør. – Vi har satset på en irsk rase av storfe, Dexter, som beitedyr og for kjøttproduksjon. Nå har vi 32 dyr gående. Med to unger også, sliter vi ikke akkurat ut sofaen, ler Karin Synnøve Lund. Hun mener at det er en fellesnevner mellom de to jobbene hennes, nemlig å kunne bruke ressursene på best mulig måte. – Mye beitemark i Norge brukes ikke. Vi hadde egentlig ikke tenkt på dyr da vi kjøpte gården, men den grodde helt igjen, så vi måtte gjøre noe. Veldig mye av beitene i Norge kan ikke brukes til noe annet, så kjøttproduksjon her er bra og bærekraftig, mener Lund.

Karin Synnøve Lund i verneutstyr peker ut fra takterrasse
Høyt hevet: – Sjekk den utsikten over Oslo by. Her vil nok mange som skal jobbe i bygget like å ta seg en pause i arbeidet.

 

Fakta om Tekna Bygg og Anlegg:
Tekna Bygg og Anlegg ble etablert i 2014, og er det største faglige nettverket i Tekna med mer enn 2700 medlemmer spredt over hele landet. Det er gratis for alle Tekna-medlemmer. Medlemmene er en blanding av studenter, ansatte i rådgivende ingeniør-/konsulentselskap, og hos eiendomsforvaltere/byggherrer. Som styremedlem eller aktiv på andre måter i nettverket, kan du bidra til faglige og sosiale møteplasser, både fysiske og digitale, og drive fagpolitisk arbeid. Nettverket gjennomfører hver måned faglige frokostmøter som strømmes (streames).

Du finner opptak fra samtlige på byggebloggen https://bygg.tekna.no.