Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av én kvinne stående alene i et stor kontorlandskap

Koronakrisen har satt spor - nedbemanninger og færre ledige stillinger særlig innen olje og gass.

Ledige stillinger stuper

Er du arbeidsledig nå, kan det bli vanskelig å finne ny jobb, særlig om du leter i olje- og gassnæringen. Der er det 70 prosent færre stillinger i andre kvartal enn i første kvartal i år. Det viser ferske tall fra SSB.

Ifølge SSB stuper antall ledige stillinger fra første til andre kvartal i år med 16 000 stillinger, noe som er en nedgang på hele 23 prosent. Særlig har antall ledige stillinger i olje og gass falt. I næringen bergverksdrift og utvinning som er dominert av olje- og gassvirksomhet, gikk tallet på ledige stillinger ned fra 1000 i første kvartal til bare 300 i andre kvartal, det vil si 70 prosent færre stillinger. SSB forklarer fallet med koronakrisen som inntraff i mars, og med et kraftig oljeprisfall i mai.nedtur-for-ledige-stilli (1).svg

Transport og lagring, samt Overnatting- og servering er to andre næringer der fallet i stillinger har vært spesielt stort med henholdsvis 48 og 42 prosent nedgang. Dette var næringer som ble spesielt hardt rammet av koronatiltakene som ble iverksatt i mars, melder SSB.

I mer typiske Tekna-næringer som Elektrisitet, vann og renovasjon er det knapt noen endring fra første kvartal. Noe som logisk kan forklares med at stillinger her dekker samfunnskritiske funksjoner som må opprettholdes samme hva som skjer av uventede hendelser.

I næringen Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, har antall ledige stillinger sunket med 26 prosent, mens Bygge- og anleggsvirksomhet har 19 prosent færre stillinger.  

SSB-tallene gjelder næringer som helhet, og skiller ikke mellom yrker. Statistikken sier derfor ikke noe spesielt om høyutdannede grupper. Men trenden er sannsynligvis den samme også for disse gruppene.

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene, og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet, brukes sesongjusterte tall.