Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
med Stoltenberg

Foreningen Tryggere Ruspolitikk deler ut Rusreformprisen. Her ser vi leder av foreningen Tekna-medlem Ina Roll Spinnangr med Thorvald Stoltenberg, som fikk prisen i 2017. Foto: Foreningen Tryggere Ruspolitikk

– Kriminalisering av rusmiddelbruk har ikke funket

Med utdanning innen maskinteknikk og teknologidesign var det ikke åpenbart at Tekna-medlem Ina Roll Spinnangr skulle lede en forening som jobber med ruspolitikk.

Tekna-medlem Ina Roll Spinnangr (40) har beveget seg fra å utvikle selvvarmende tåteflasker i studietiden og delta i TV2-programmet Skaperen med oppfinnelsen, til å lede arbeidet for en rusreform i dag.

fra skaperen
Som student deltok Ina Roll Spinnangr i TV-programmet Skaperen i 2007, med en tåteflaske som varmer opp melkepulver uten å trenge et batteri eller strøm. På bildet står hun sammen med daværende programleder Frithjof Wilborn.

 Ifølge det samfunnsengasjerte medlemmet er det ingen motsigelse mellom å være godt utdannet innen teknologi og naturvitenskap og det å jobbe med ruspolitikk. Hun er opptatt av utsatte gruppers rettigheter, kombinert med at hun så et stort sprik mellom det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget, og praksisen i ruspolitikken. Det var utslagsgivende for en ny kurs i arbeidslivet hennes. Siden 2016 har hun ledet Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

Roll Spinnangr jobbet blant annet i SINTEF og NITO før jobben som daglig leder i ruspolitikkforeningen. Hun har også tidligere engasjert seg til fordel for flere marginaliserte grupper, og engasjementet vokste da hun ble folkevalgt Venstre-politiker i Trondheim.

 Mistet venner i overdose

 – Som politiker engasjerte jeg meg for barnevernsbarn, asylbarn og romfolks rettigheter. Jeg har alltid vært opptatt av psykisk helse, og veien er kort derfra til ruspolitikk.

Roll Spinnangr har også opplevd de virkelig mørke sidene ved å miste venner i overdose.

– Likevel var nok den viktigste årsaken til mitt engasjement det store spriket mellom kunnskapsgrunnlaget og politikken som ble ført, sier hun.

Hun forklarer at foreningen er opptatt av at helsehjelp skal få en større plass i ruspolitikken, og at straff og stigmatisering skal tones ned.

– Vi skal være en aktiv stemme i samfunnsdebatten knyttet til rusrelaterte spørsmål, sier hun.

med Høie
Foreningen Tryggere Ruspolitikk deler ut Rusreformprisen. På bildet ser vi Ina Roll Spinnangr med daværende helseminister Bent Høie, som fikk prisen i 2019,

Solberg II-regjeringens forslag til rusreform ble nedstemt i Stortinget i juni i fjor. Det har imidlertid vært flere forsøk på nasjonale og regionale omkamper. I mellomtiden jobber Støre-regjeringen nå med et forslag til en egen rusreform som skal legges frem til neste år.

– Vi støttet jo Rusreformen slik den var, og vi ble skuffet da den ble nedstemt. Men vi har kommet langt likevel, og rettstilstanden for personer som bruker rusmidler er mye bedre i dag enn for bare to år siden. Dette er først og fremst takket være Riksadvokaten og domstolene. Vi jobber fortsatt for å styrke menneskerettighetene på rusfeltet, og for en tryggere ruspolitikk for alle.

Roll Spinnangr har selv alltid vært forsiktig med rusmidler.

– Mitt tenåringsopprør besto nesten av å være for ordentlig. Jeg ble tidlig veldig forsiktig med alkohol, fordi kostnadene overgikk gleden med rusen. Jeg ble ofte dårlig, selv etter to glass, og jeg så hvordan alkohol påvirket mine egne og andres evner til å tolke sosiale signaler.

– Alkohol og andre rusmidler har ødelagt for mange, men vi må også tørre å snakke om rusens positive sider. Rusmidler har alltid blitt brukt, både av oss og av andre arter på jorden, sier Ina Roll Spinnangr.

Kriminaliseringen forsterker rusproblemene

Motstandere av rusreformen mener at Høyesterett nå har «innført sin egen rusreform, i strid med Stortingets vedtak». Høyesterett har avsagt flere dommer som har endret rettspraksis, og Riksadvokaten har kommet med nye retningslinjer for politiet og påtalemyndigheten.

Nå er Ina Roll Spinnangr redd for at det forestående forslaget til ny rusreform fra Støre-regjeringen kan komme til å stramme inn den nye praksisen fra påtalemyndigheten og domstolene.

– Det er ingenting som tyder på at kriminaliseringen av rusmiddelbruk har virket forebyggende. Tvert om opplever vi at kriminalisering fører til stigmatisering og utenforskap som kan forsterke psykiske problemer, og dermed også behovet for rus. Frykten for straff kan også gjøre det vanskeligere å fortelle at man ruser seg, og å tilkalle hjelp. Dersom vi ønsker å lykkes bedre enn i dag må vi satse på forebygging som har evidens, slik FN anbefaler. I 2018 ble samtlige 31 FN-organer enige om en oppfordring til medlemsstatene til å satse på alternativer til rettsforfølging og straff, inkludert avkriminalisering av innehav av rusmidler til eget bruk.

Analyserer stoffer for rusbrukere

Roll Spinnangr fremhever at hun og Foreningen Tryggere Ruspolitikk også jobber med mange praktiske tiltak for tryggere rusbruk, i tillegg til ruspolitikken.

 foran analysetjenest
Ina Roll Spinnangr foran analysetjenesten hvor rusmiddelbrukere kan få undersøkt innholdet i stoffer de har kjøpt, for å unngå overdoser og andre uønskede hendelser.

Eikaklinikken er åpen for mennesker med rusutfordringer som trenger (akutt) medisinsk behandling, en god samtale og kanskje en kopp kaffe. Vi har også opprettet Norges første rusmiddelanalysetjeneste i Oslo. Her kan rusmiddelbrukere få undersøkt innholdet i stoffer de har kjøpt, for å unngå overdoser og andre skader og uønskede hendelser. Vi har også nettsiden Rusopplysningen der brukere kan få skadeforebyggende informasjon, og Rusvakta som er et oppsøkende tiltak på festivaler.

Stemningskifte om psykedelika

Ina Roll Spinnangr mener at vi nå ser en endring i samfunnet i holdninger til noen rusmidler.

– Vi ser at psykedeliske stoffer er i ferd med å bli stuerene, både på grunn av lovende forskning på medisinsk bruk og på grunn av kjendiser som snakker åpent om positive opplevelser. Dette er på mange måter positivt, men jeg savner av og til at noen også maner til forsiktighet, da også disse rusmidlene kan være farlige hvis de brukes feil.