Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
molekylærbiolog og biolog

Ved avdeling for mikrobiologi har de akkurat implementert et nytt instrument som skal kunne analysere 1440 Koronaprøver per dag. I hvit frakk foran maskinen står Samuel Fredriksson, som er molekylærbiolog og Tekna-tillitsvalgt. I fullt smittevernutstyr er Øyvind Sebuseter, bioingeniør og NITO-tillitsvalgt.

Jobber 24 timer i døgnet

Mot normalt 300 luftveisprøver i uka, ble det forrige uke analysert 6600 luftveisprøver kun for Korona-viruset ved Oslo Universitetssykehus. Nå innføres nye skift og 24/7-ordning for mange Tekna-medlemmer for å ta unna strømmen av nye prøver.

Tekna har nesten 600 medlemmer på Oslo Universitetssykehus (OUS). Noen av dem står midt oppe i Korona-krisen. På avdeling for mikrobiologi innføres det nå 24/7-ordning for å ta unna strømmen av prøver som ønskes testet for det nye Koronaviruset, SARS-COV-2. Det forteller Teknas foretakstillitsvalgte Pundharika Barkved.

Barkved som til vanlig jobber på Rettsmedisinsk avdeling, løper fra det ene møtet til det andre om dagen.  – Mine hverdager nå består i stor grad av å delta på ulike statusmøter om krisen,  på klinikk- og foretaksnivå ­– både fysisk, per telefon eller videomøter.

Hun forteller at en god del medlemmer jobber ved avdeling for mikrobiologi med testing av pasienter som mistenkes smittet av luftveissykdommen Covid-19. Det har akkurat blitt implementert et nytt analyseinstrument der som skal kunne analysere 1440 prøver per dag.

Ifølge Tekna-tillitsvalgt Samuel Fredriksson som er molekylærbiolog ved enhet for molekylærdiagnostikk og Virologi, er det liten immunitet i befolkningen, og hverken antivirale eller vaksine er tilgjengelig, så anbefalingen fra WHO er å teste og isolere for å begrense ringvirkningen av Covid-19. –  Derfor er den omfattende SARS-COV-2 testingen som nå gjøres, så viktig for samfunnet, sier han.

Innfører 24/7-ordning

–  Både de som jobber med molekylær patologi, mikrobiologi og medisinsk genetikk, har fått mye mer å gjøre de siste ukene. Men det er først og fremst for de som jobber på enhet for molekylær diagnostikk og virologi ved avdeling for mikrobiologi at arbeidsdagen er blitt annerledes, opplyser Barkved. Normalarbeidstid var tidligere kl 08:00-15:30. Per nå er det innført et nytt skift med kveldsvakt til 22:00 og straks blir det innført 24/7-ordning med turnusvakter for å ta unna strømmen av nye prøver som skal testes.

–  Det skal altså være virksomhet 24 timer i døgnet hver dag hele uken. En vanlig luftveissesong analyserer enheten cirka 300 luftveisprøver per uke, mens det i forrige uke (uke 12) ble det analysert 6600 luftveisprøver kun for Koronaviruset, SARS-COV-2.

Skriv dagbok!

Testen for det nye Koronaviruset kommer i tillegg til ordinær drift. Ifølge Barkved meldes det om stor dugnadsånd, og nivået av yrkesstolthet er høy. Hun forteller at en av overlegene har oppfordret ansatte til å skrive dagbok. Han kom med følgende oppfordring:  «Det er på tide at hver og en av oss på enheten setter seg ned og skriver dagbok over den arbeidssituasjon vi er i akkurat nå. Få om noen levende har opplevd noe lignede og det er ingen som er uberørt av dette viruset. Verden har ikke vært i en slik situasjon siden Spanskesyken».

Tekna-tillitsvalgte Iselin Pollen Syversen og Abdirashid Ali Warsame jobber på Molekylær patologi. Nesten alle prøvene som patologiavdelingen analyserer er kreftdiagnostikk og dermed høyt prioritert.

På landsbasis er det nå en ratio på 4% positive funn blant 73 000 som er testet for SARS-COV-2 (tall fra 25/3).

–   Folkehelsemyndighetene forventer at epidemien blir langvarig og vi forbereder oss på økt etterspørsel av testing også i ukene fremover, sier Pundharika Barkved. Hun henviser til oppdaterte tall her:

Folkehelseinstituttes temaside for Koronavirus

Barkved opplyser at de tillitsvalgte i disse dager deltar i drøftingsmøter med ledelsen for å bli enige om hvordan laben for mikrobiologi skal driftes best fremover, hva slags turnusordning som skal innføres og hvem som skal jobbe i ordningen.

Avlaster andre sykehus

 – Det kan bli snakk om å omdisponere lab-personell. Medlemmer fra andre avdelinger, blant annet fra medisinsk genetikk, har også meldt seg frivillig for å være med i driften på mikrobiologi, forteller hun. Flere tillitsvalgte fra ulike avdelinger rapporterer om travlere dager. Den vanlige driftskapasiteten er tatt betydelig ned for å klare å ta unna Koronaprøvene.

 –  Jeg har akkurat snakket med den tillitsvalgte på avdeling for molekylær patologi. De har tatt over kreftdiagnostikk for Ahus og Tønsberg sykehus for å avlaste dem, sier Barkved.

– De nesten 600 Tekna-medlemmene ved OUS jobber på mange ulike områder, opplyser Pundharika Barkved. Noen jobber på Institutt for kreftforskning, ganske mange er på Avdeling for Medisinsk Genetikk, noen er på Avdeling for Rettsmedisinske Fag, og noen jobber som ingeniører i patologi. De drifter laben for diagnostikk og analyser av pasientprøver. Vi har også Tekna-medlemmer som er fysikere som drifter MR- og CT-maskiner i de regionale helseforetakene. På grunn av koranareglene, får de ikke dra ut til disse foretakene, forteller Barkved.

– Til vanlig har de fleste Tekna-medlemmer 8-15:30 jobb. På klinikk for laboratoriemedisin jobber mange i skift, og det er der situasjonen er veldig endret nå. Det er lagt opp til at ansatte som har mulighet til å ha hjemmekontor, skal ha det, så godt det lar seg gjøre, for eksempel de som jobber ved Kreftregisteret, opplyser Pundharika Barkved.