Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Foto av Gunn Iren Müller på sitt kontor, med en pc i bakgrunnen og en brusboks med logoen til Hydro i forgrunnen.

Gunn Iren Müller er glad arbeidsgiver har vært positiv til at hun har kombinert forskerstillingen i Hydro med det nasjonale vervet som leder i Foreldreutvalget i Grunnopplæringen.

Hun kjemper for de evnerike

Til nyttår går Tekna-medlem Gunn Iren Müller av i vervet som nasjonal leder for Foreldreutvalget i Grunnopplæringen. Der har hun kjempet for gratisprinsippet og for at også evnerike skal få spesialtilpasset undervisning.

– Jeg har aldri kunnet sitte på henda, sier Gunn Iren Müller (51). Til nyttår avslutter Hydro-forskeren og Tekna-medlemmet et stort og krevende frivillig verv som nasjonal leder for det regjeringsoppnevnte Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG), et verv hun har hatt i fire år.

– Det å kombinere et nasjonalt verv med min forskerstilling i Hydro har vært en spagat, men det lar seg gjøre, sier Gunn Iren Müller. At arbeidsgiver har gode systemer for å kombinere jobb og frivillig arbeid har hatt stor betydning.

Avtale med arbeidsgiver

Den engasjerte forskeren måtte gå noen runder med arbeidsgiver da hun ble spurt om å påta seg vervet. Hun anslår å ha brukt omlag 600 timer i året på FUG, noe som utgjør nær en tredjedel av en full stilling.

– Heldigvis har Norsk Hydro godt etablerte systemer for slike ting, og jeg unngår avkorting i pensjons- eller bonusordninger. For timene jeg er borte fra jobb, får jeg honorar fra Kunnskapsdepartementet.

Gunn Iren Müller i fokus foran en kalender for 2019 som henger i bakgrunnen, uskarp.
Alle kalenderdagene merket med oransje er FUG-dager, totalt om lag 600 timer i året, viser Gunn Iren.

– Selv om det har kostet krefter, har vervet vært kjempegivende, sier Gunn Iren Müller, som anbefaler andre å gripe muligheten hvis den kommer. Hennes råd til andre er å spørre seg selv hvor mye de vil bruke av fritiden sin.

– Finn ut hva du brenner for, og still opp der!

Indre Pippi

Etter mange år med verv – først som SU-leder i barnehagen, FAU-representant på skolen i mange runder og to ganger FAU-leder på barneskolen, nominerte rektor på skolen, Gunn Iren til FUG.

– Jeg har veldig god kontakt med min indre Pippi, ler Gunn Iren. – Som Pippi sa: Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert!

Den ivrige kandidaten syntes det tok litt lang tid før hun hørte noe, så hun ringte Kunnskapsdepartementet for å sjekke hva som skjedde.

– Etter dette ble jeg oppringt og spurt om jeg kunne tenke meg å lede utvalget. Mulig det gjorde utslaget at jeg ringte. Utvalget består av syv medlemmer pluss et varamedlem (opprinnelig to). Fug-sekretariatet med 10 ansatte, ligger i Bø, etter at det ble flyttet fra Oslo for et par år siden.

Fortvilte foreldre – uproffe skoler

– Hva har dere jobbet med og hva synes du dere har oppnådd i din tid som leder?

– Vi har tre bein å stå på. Vi kommer med innspill og gir råd til Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, blant annet i form av svar på høringer. Vi har også direkte samarbeidsmøter med statsråder, ansatte i utdanningsdirektoratet, andre skolepolitiske aktører og politiske ledere.

– Og sist, men ikke minst svarer vi på henvendelser fra foreldre og skoler. Det handler mye om vanskelig kommunikasjon mellom disse. Det kan for eksempel være mobbesaker – ganske tunge saker med fortvilte foreldre som ønsker råd.

Gunn Iren synes det er overraskende noen skoler ikke opptrer mer profesjonelt overfor foreldre. – Noen foreldre er ressurssterke og oppgående, mens andre kanskje selv har hatt en vanskelig skolegang, og møter lærere og rektor med piggene ute. Dette må skolen takle som den profesjonelle parten.

Livredde lærere

– En av sakene vi har jobbet mye med er å få grundigere opplæring i hjem-skole-samarbeidet inn i lærerutdanningen. Nyutdannede lærere har lært å håndtere ulike barn, men opplever ofte et praksissjokk, og er livredde i møte med foreldre. Müller forteller at Irland har et supert opplegg på dette i sin lærerutdanning.

– Vi får lov til å kopiere det irske opplegget, og er i ferd med å lage et norsk pilotprosjekt. Mange lærere faller fra i løpet av det første fem årene. Kanskje kan et slikt tillegg i utdanningen hjelpe flere til å bli i yrket. Neste år skal FUG i gang med et prosjekt på dette sammen med KS (Kommunenes Sentralforbund).

Trenger retningslinjer for SFO

– En annen sak vi har jobbet mye med er å få til en evaluering av SFO(AKS)-ordningen. Siden ordningen ble opprettet i 1994 har det ikke vært noen krav eller retningslinjer til noe som helst – hverken pris, arealer, innhold eller utdanning til ansatte. Vi leverte en rapport i desember 2018 som følges opp nå i Stortingsmeldingen «Tidlig innsats og inkluderende fellesskap». Det siste nåværende FUG-utvalg gjør er å svare på høringen til denne Stortingsmeldingen.

Middelmådighet i skolen

Gunn Iren forteller om sin store hjertesak, nemlig tilpasset opplæring for alle. – Alle barn har rett til dette etter opplæringsloven fra 1975, men dette er det blitt syndet mye mot. Det kan synes som at middelmådighet for alle er målet i norsk skole, sier Gunn Iren oppgitt.

Nærbilde av hendene til  Gunn Iren Müller som holder en brusboks med Hydro-logo
Gunn Irens hjertesak har vært tilpasset opplæring for alle i norsk skole, slik at også de med høyt læringspotensial skal bli utfordret. Selv skled hun lett gjennom skolen helt til hun begynte på maskiningeniørlinja ved NTH, der hun oppdaget at hun aldri hadde lært å lære.

– Alle skal utfordres på det nivået de er, og oppleve mestring. Det må også gjelde de med høyt læringspotensial. Mange av disse kjeder seg og sklir gjennom uten å bli utfordret. Når de skal inn i høyere utdanning, får de kanskje sjokk fordi de ikke har lært seg å lære. Et nøkkelord her er lærertetthet. Vi støtter Utdanningsforbundet i deres krav om en minstenorm for lærertetthet.

– Dropp dorullsalg!

En annen sak FUG har vært veldig tydelig på i Müllers periode er gratisprinsippet. – Vi har vært steile på at det skal være gratis å gå på skolen. Vårt råd til foreldre og skole er å droppe klasseturer som krever innsamling av penger, salg av doruller og annet. Bruk heller tida på å skape gode miljøer og nettverk for ungdommen der ingen faller utenfor.

– Hva har FUG-ledervervet betydd for deg?

– Det har vært utrolig spennende, med verdens bratteste læringskurve. Etter en uke i vervet ble jeg intervjuet på TV2 i God morgen Norge. Da hadde jeg ennå ikke truffet sekretariatet. Det var en skikkelig ilddåp! Jeg har hatt møte med flere ministre, statsministeren har jeg også fått hilse på, deltatt i paneldebatter, blitt intervjuet i NRK, TV2, Aftenposten og Klassekampen samme dag. Dette er blitt mye lettere etter hvert som jeg ble varm i trøya. Dessuten er det en stor hjelp at FUG nå har laget såkalte prinsippnotater der det står skrevet hva vi mener om ulike saker.

Audiens på Slottet

– Det har vært mye å sette seg inn i, og jeg har lært mye – ikke minst hvordan drive lobbyvirksomhet og få gjennomslag for saker. Jeg har fått oppleve mye spennende gjennom samarbeid med andre aktører, reiser, konferanser og ulike arrangementer.
Gunn Iren forteller om audiens på Slottet flere ganger, som medlem i juryen for Dronning Sonjas skolepris for inkludering, og om mange interessante turer i inn- og utland.

– Da Sametinget var 100 år i 2017, besøkte vi skoler i Kautokeino og samisk lærerutdanning, og var med og arrangerte en samisk foreldrekonferanse. Jeg har også besøkt Brüssel i forbindelse med en stor konferanse om yrkesfaglig utdanning.

Gleder seg til sangtimer

Müller elsker å lære nye ting. – Hadde det ikke vært for at jeg må tjene penger, ville jeg studert hele livet, sier hun. Hun lovpriser den norske dugnadsånden.
– Vi hadde ikke kunnet drive med noe i dette landet hvis det ikke hadde vært for den, sier hun. Selv ser hun fram til litt roligere tider. – Nå skal jeg få tid til sangtimer og trening på fritiden, ler hun.

Til daglig jobber hun med renseanlegg og varmegjenvinning i Hydro. Det har hun gjort siden 2008. Før det jobbet hun som prosjektleder for skoleutbygginger i Porsgrunn kommune.

– Da jobben i Hydro dukket opp på Herøya i Porsgrunn i 2008, var det midt i blinken med min faglige bakgrunn fra maskinlinja ved NTH (nå NTNU). Det var rett før finanskrisa, så jeg var heldig. Og på mystisk vis har jeg overlevd nedbemanningene som har kommet i et par runder, ler hun.

Etter bare seks uker i jobben ble hun Tekna-tillitsvalgt, fram til 2015, og i perioden 2010-2013 var hun nestledertillitsvalgt i konserngruppa i Hydro. Hun har også vært frivillig i Norsk Folkehjelp i mange år.