Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en mann med hjelm og hørselvern

SKAL HJELPE PÅ VERDENSPROBLEM: Dette hørselvernet skal hjelpe folk som jobber i for mye støy rundt omkring i verden.

Vil løse stort problem i verden: – Folk er ikke flinke til å gjøre dette på egenhånd

Hørselvernet kan skåne hørselen til 600 millioner mennesker.

 Støy er den nest største helsefaren i miljøet etter luftkvalitet, ifølge World Health Organisation (WHO) Det er en av grunnene til at selskapet Minuendo ble startet, de skal nemlig kommersialisere en ny hørselvern-teknologi utviklet av SINTEF. 

– Vi har stor tro på at produktene vi lager vil appellere til en bred brukergruppe som er regelmessig eksponert til høy lyd, som orkestermusikere, lydteknikere, barnehagearbeider, snekkere og arbeidere i prosessindustri og verksted, sier Stian Aldrin, som er administrerende direktør i selskapet..

Spesielt i bransjer som bygg og anlegg, olje og gass, gruvebedrift og jernbanearbeid er arbeidere svært utsatt. Det er estimert at 600 millioner mennesker i verden er daglig utsatt for støy på arbeidsplassen. I sektorer som landbruk, skogbruk, transport, underholdning og forsvaret er også arbeidere utsatt.

Tom Trones, som er en av flere Tekna-medlemmer i selskapet, forteller at nedsatt hørsel og øresus er den yrkessykdommen som hyppigst blir meldt til Arbeidstilsynet, hvor 60 prosent av meldingene er relatert til støy.

– Levekårsundersøkelsen fra SSB viser at om lag 11 prosent av alle yrkesaktive oppgir å være plaget av nedsatt hørsel eller øresus, noe som tilsvarer rundt 280 000 yrkesaktive i Norge. 30 prosent av disse oppgir at plagene har sammenheng med arbeidet, sier han.

Så hva er så feil med hørselvernene som brukes i dag?

– Folk blir overlatt til seg selv

Trones forteller at konvensjonelle hørselvern demper ofte for mye, og tas dermed av i perioder med stillhet og blir for sent satt på i perioder med høy lyd. Brukerne blir overlatt til seg selv å bestemme når støyen er farlig eller ikke, noe statistikken viser at vi ikke gode på. Selv om hørselvern er tilgjengelig, er frekvensen av hørselskader veldig høy.

– Minuendo Industry er smarte ørepropper som varsler brukeren når støyen blir skadelig høy. Prototyper har vært testet i flere faser med gode tilbakemeldinger i AF Gruppen og Betonmast. Brukerne mener at proppene er komfortable og kan brukes et helt skift, samt at omgivelseslyden er naturlig og man kan høre beskjeder fra andre uten å ta ut proppene.

Disse har mikrofoner på innsiden av hørselvernet, slik at vi kan varsle når støyen nærmer seg skadelige nivåer. Naturligheten til selve lydoppfattelsen kommer av et membranbasert passivt akustisk filter, som ligner det som finnes i musikerpropper.

– Proppene slipper gjennom kritiske lyder som er viktige å få med seg, samtidig som de skjermer hørselen fra skadelige og høye lyder. Hørselvernet vil selv varsle brukeren om når man står i fare for å skade hørselen og burde bruke vern. Man vil ikke oppleve at lyder forvrenges eller at man isoleres fra omverdenen. 

– Dermed passer hørselvernene spesielt godt der støyen er veldig varierende og kommunikasjon er nødvendig. Det er også mulig å komfortabelt bruke øreklokker over øreproppene der støyen er så ekstrem at våre propper ikke vil gi nok demping, sier Trones.

TEAMET: Her er teamet som jobber med hørselvernet. Tom Trones helt til venstre. Foto: Privat.

Opp mot 80 prosent har nedsatt hørsel i AF-gruppen

De har allerede fått mye interesse for produktet i både innlandet og utlandet.

– I AF Gruppen har 60-80% nedsatt hørsel, og hørsel er dermed et viktig satsningsområde for å nå sitt nullskademål. Som en del av arbeidet mot nullskademålet, har AF Gruppen gjennom Construct Venture investert i Minuendo og fremtidens hørselvern, sier Trones.

EU har de siste årene hatt et økt fokus på hørselskader i arbeidslivet og har identifisert at det er et stort samfunnsøkonomisk problem som gir redusert livskvalitet for alle som må leve med hørselplager. Det har resultert i strengere standarder og reguleringer, og investeringer i bedre produkter.

– Med et tilskudd på 10 millioner kroner og et tilbud om 30 millioner kroner i egenkapital, var Minuendo et av de første som nådde opp i konkurransen om å både få egenkapital og tilskudd gjennom EUs akseleratorprogram, European Innovation Council Accelerator, sier han..

Den økonomiske støtten vil gjøre det mulig å gjøre produktet klart for lansering på markedet i løpet av 2021.