Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Martin Ø. Øyen holder to visir

Et visir består av et A4-ark i plastmateriale, en bøyle og en strikk, viser Martin Ø. Øyen, en av entusiastene i Facebookgruppa "3D-printere til bistand for Helsevesenet under Covid-19".

Har laget 25 000 visirer på tre uker

Folk som opprinnelig skaffet seg 3D-printere for å lage småting til hjemmet som knagger og fester, deltar nå i en kjempedugnad for å lage visirer til helsevesenet. Bak Facebook-gruppen der dette organiseres, står flere teknologer, blant annet Tekna-medlem Martin Øhlund Øyen.

Ingeniører er nok godt representert blant de mange privatpersoner som har meldt seg på i dugnaden for å 3D-printe visirer til helsevesenet, sier Tekna-medlem Martin Øhlund Øyen (27). Han er en av de sentrale bak Facebook-gruppa «3D-printere til bistand for Helsevesenet under Covid-19», også kjent som Makers mot Covid-19.

Mange takker

– Jeg meldte meg inn i gruppen da det ennå var veldig få, sier Martin Ø. Øyen, som forteller at Henrik Wille startet FB-dugnaden. Nå er Martin en av fem administratorer sammen med Henrik Wille, Marte Strand, Mads Vognsether og Erik Kvaleberg. Kommentarene på FB-siden viser at responsen har vært enorm, og godordene og takksigelsene mange fra leger, sykepleiere og andre i helsevesenet.

– Vi har fått en enorm respons på tiltaket. Nå er det mer enn 3400 medlemmer i gruppa, forteller Øyen. Det er både folk med printere, folk fra helsesektoren som bidrar med tilbakemeldinger og andre interesserte. De som printer er stort sett privatpersoner som driver med 3D-printing på hobbybasis, men vi har også fått donasjoner fra større miljøer som Aker Solutions, Oslo Met og NTNU Gjøvik der studenter fritt får bruke 3D-labene til dette bruket. Noen firmaer som Posten er med og sponser frakt der gruppen ikke har lokal produksjon. Av privatpersoner anslår Martin at det er mange hundre som har utstyr til dette hjemme for hobbybruk.

25 000 visirer på tre uker

Pga Korona-pandemien har plutselig veldig mange i primærhelsetjenesten fått behov for smittevernutstyr, blant annet gjennomsiktige visirer som skal beskytte ansiktet mot dråpesmitte, og sentrale leverandører har ikke klart å levere til alle som har behov. Oslo kommune har for eksempel oppfordret bedrifter og andre leverandører til å bidra.

– Den første bestillingen på viserer på noen hundre kom inn 25. mars. Nå lages det omkring 7000 viserer i uka.  I takt med at tiltaket er blitt kjent har bestillingene strømmet inn fra ulike helseinstitusjoner som legesentre, alders- og sykehjem, tannleger etc. I løpet av de neste 20 dagene er det produsert og levert mer enn 25 000 visirer til mottakere over hele landet. Statistikken oppdateres hver dag på en egen nettside.

Graf over levering og bestilling
Slik ser kurven ut for bestillinger og leveringer i løpet av tre uker.

– Dette er gjort som en dugnad, og har ikke kostet noe for bestillerne i helsevesenet, sier Martin Ø. Øyen. Selv har han god kjennskap til 3D-printing både fra utdanningen fra Produktutvikling og produksjon ved NTNU og fordi han jobber med 3D-print i utsatte leveransekjeder i Fieldmade til daglig.

Flat visir i pose
Slik kan det se ut når visirer er pakket i brødposer, en etikett er klistret på og de er klare for å legges i esker for forsendelse til et eller annet helseforetak i landet.
En haug med pakker klar til sending
Pakker sendes til hele landet.

Hva trenger brukerne

– Jeg orienterte meg tidlig på globale nettsider som drev med lignende ting, men syntes det var mye kaos der, og innså raskt at skulle vi få til dette måtte det bli i samarbeid med de som jobber med helsetjenester. Derfor har vi hele tiden snakket med folk i helsevesenet for å få vite hva de ønsker.

Martin forteller om en enorm interesse og at han den siste tiden har holdt på med dette stort sett hele døgnet, for å få en god organisering og struktur på dugnaden.

Enkel kildekode

– Med min bakgrunn var det naturlig at jeg var tidlig med på designsiden. Alle som melder seg for å printe, kan laste ned en kildekode som er oppskriften på hvordan visiret printes. Så er det bare å trykke Enter. For å få med flest mulig, har vi fokusert på at det skal være en svært enkelt oppskrift og at de fleste enkle maskiner kan gjøre jobben. Han forklarer at visiret består av et gjennomsiktig A4-ark i et plastmateriale (overheadark), en knappehullstrikk og en plastramme. Visirene er til gjenbruk og kan vaskes.

– Vi har laget retningslinjer for hvordan folk skal pakke og sende visirene. Folk bes om å bruke hansker når de pakker visirene, men vi kan selvfølgelig ikke garantere at de er sterile.

Martin Ø. Øyen med hansker setter sammen visir
Sivilingeniør Martin Ø. Øyen har selv god tilgang på 3D-printer gjennom jobben i Fieldmade.
Et bord fyllt med ferdige visir
En kildekode med en enkel oppskrift ligger ute slik at det skal være enkelt for de fleste med 3D-printere å lage visirer etter samme mønster.

Oppfordrer til spleis

- Alt er dugnadsbasert, og folk har brukt av sin egen privat lommebok for å bidra til en god sak. Øyen forteller at gruppen nå har organisert seg med egne fylkeskoordinatorer som tar på seg å organisere felles innkjøp av materialer, slik at det kan bli rimeligere. Kostprisen på et visir er i underkant av 25 kroner.

– Nå har vi opprettet en gavekort- og spleiseordning der de håper folk vil bidra for å dekke materialkostnader på visirene, men vi skal ikke drive noen butikk på det, understreker han.

Ifølge Martin Ø. Øyen ser behovet ikke ut til å minke. Han viser for eksempel til en at Oslo kommune har en egen nettside om behovet for smittevernutstyr.