Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Luftbilde av fabrikken med havet foran

Det nye prosessanlegget, terminal for mellomlagring og havn for utskiping av flytende CO2 er her tegnet inn slik det vil se ut i 2024.

Full fart for karbonfangst i Brevik

Norges største industriklimaprosjekt er i ferd med å realiseres ved Norcem i Brevik. Rundt 850 årsverk kreves de neste 3,5 årene for å bygge karbonfangstanlegget til over 3 milliarder kroner.

Det er travle tider for prosjektleder for CCS-anlegget til Norcem i Brevik, Tor Gautestad.

–  Arbeidet med det nye fullskala karbonfangstanlegget er i full gang, forteller han.

Innen anlegget skal stå ferdig til drift våren 2024, skal det bygges for over 3 milliarder kroner. Prosjektet er betegnet som det største klimaprosjektet noensinne i norsk industri.

Under Teknas CO2-konferanse 21-21. januar er mulige forretningsmodeller og industriell vekst et viktig tema.

Mellomlagres flytende

Gleden var stor i Norcem da Stortinget i desember i fjor vedtok å gi statsstøtte til fullskala karbonfangstanlegget i Brevik som del av Langskip-prosjektet. Anlegget skal fange 400 000 tonn CO2 årlig fra sementproduksjonen. På verdensbasis står sementproduksjon for cirka 7 prosent av alle CO2-utslipp til atmosfæren.

Ifølge prosjektleder for CCS-anlegget til Norcem i Brevik, Tor Gautestad, vil bygge- og anleggsprosessen kreve cirka 850 årsverk. (Foto: Advansia/Eivind Røhne)

–   I de to første årene vil aktivitetene ved sementfabrikken være preget av riving og bygging for klargjøring til installasjon av prosessanleggene. Det skal bygges seks tanker som mellomlager for totalt 5000 kubikkmeter flytende CO2, og utlastingsanlegg for flytende CO2 i Grenland havn. Dessuten skal det bygges varmeveksler-anlegg og ulike elektroanlegg, opplyser Tor Gautestad.

Kontrakter for til sammen 3 milliarder kroner er signert eller signeres fremover. Hovedkontraktør og leverandør av CO2-fangstteknologien er Aker Carbon Capture. 

Ved hjelp av teknologien til Aker Carbon Capture skal CO₂ skilles ut fra røykgassen i sementproduksjon, og gjøres flytende før den skal mellomlagres ved kai i Grenland havn, der det blir lagringskapasitet til omtrent fire døgn med produksjon.

– Den neste store kontrakten skal signeres i februar. Det er EPC-kontrakt/totalentreprisen for integrasjon mellom sementfabrikk og CCS-anlegg.  I tillegg inngås det en rekke konsulentkontrakter, byggekontrakter, avtaler med Skagerak Energi for utvidelse av en trafostasjon og en rekke innkjøpsavtaler for elektroutstyr, -assistanse og installasjon, opplyser Tor Gautestad.

850 årsverk

Han har jobbet med prosjektet de tre siste årene, og ser frem til å starte med selve gjennomføringsfasen.

–  Bygge- og anleggsprosessen vil kreve cirka 850 årsverk. Når anlegget tas i drift i 2024 vil det gi arbeid til 18-20 personer i tillegg til dagens bemanning. Det vil også gi arbeid til i form av vedlikehold fra lokale leverandører, sier Gautestad.

Han er sikker på at det kommer mange utfordringer med å få på plass karbonfangstanlegget, men at det foreløpig ikke er knyttet bekymring til noen av dem.

– Det mest krevende blir å bygge karbonfangstanlegget i fabrikken samtidig som vi produserer sement, men dette har vi en god plan på, og er sikre på å ha anlegget i drift sommeren 2024, sier Tor Gautestad.

Under Teknas CO2-konferanse 21-22. januar, som i år går digitalt, vil bærekraftdirektør i Heidelberg Cement Norge, Per Brevik, holde innlegg om prosjektet i Brevik.

Les også reportasjen fra 2018, Venter på startsignal i Brevik.