Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
4 skoleelever ved et bord

Satnam Singh Bhandal, Lucas Jørgensen, Morrigan Irwin og Rastus Blessing ved Kristiansand International School kunne ta med seg 20 000 kroner i premie, og får delta i den internasjonale konkurransen i Stockholm til høsten.

Flomvarsling ga juniorvannpris

Satnam Singh Bhandal, Lucas Jørgensen, Morrigan Irwin og Rastus Blessing ved Kristiansand International School ble vinnerne av Norsk Juniorvannpris 2022.

De fire 10. klassingene Satnam Singh Bhandal, Lucas Jørgensen, Morrigan Irwin og Rastus Blessing fra den internasjonale skolen i Kristiansand gikk helt til topps i konkurransen Norsk Juniorvannpris. Kåringen fant sted  under en konferanse i Forskningsparken, Oslo Science senter som markerte  Verdens vanndag 22. mars.

Måler vanntrykk

Prosjektet til vinnerlaget dreide seg om å lage et system for tidlig varsling av flom. Sponset og i samarbeid med selskapene Powafa og Intoto plasserte de sensorer som kan måle hvordan vanntrykket varierer i en bekk i Kvinesdal. Måleresultatene kunne de lese av trådløst på en server i Kristiansand ved bruk av Long Range Radio Signals (LORA). Resultatene ble behandlet med maskinlæringsalgoritmer for å predikere flom i elva Kvina. Lærer og koordinator Per Olav Verås kunne opplyse at utstyret er batteridrevet og kan lades av et solcellepanel.

Videre til internasjonal konkurranse

Det var tre finalister med i finalen. Vinnerlaget fra Kristiansand fikk 20 000 kroner i premie fordelt på elevene og skolen. De går videre til den internasjonale finalen Stockholm Junior Price i august. Der møtes unge vannforskere fra hele verden til konkurranse om sine prosjekt.

På delt andre plass og med premie på 5000 kroner, kom to lag fra Ski ungdomsskole. Det var Per Tobias Gjestad Gustavsson og Jens Wilhelm Ariansen som forsket på surhetsgraden i Vierntjernet, og Hanne Amalie Semb og Silje Marie Mehren som hadde undersøkt og sammenlignet to ulike myrtyper representert ved Skisengmåsan og Hebbekmyra.

Per Tobias Gjestad Gustavsson og Jens Wilhelm Ariansen
Per Tobias Gjestad Gustavsson og Jens Wilhelm Ariansen hadde forsket på surhetsgraden i Vierntjernet, og kom på delt andreplass i konkurransen.
Hanne Amalie Semb og Silje Marie Mehren
Hanne Amalie Semb og Silje Marie Mehren kom på delt andre plass med sitt prosjekt der de hadde undersøkt og sammenlignet to ulike myrtyper representert ved Skisengmåsan og Hebbekmyra.

Imponert jury

Ifølge juryen som besto av Cecilie Raasok (NRV/NRA), Ingeborg Kleivane Krøgli (Bane NOR/Norsk Hydrologiråd), Live Semb Vestgarden (USN/Norsk Hydrologiråd), Ingrid Husby (Oslo kommune/VAV/Norsk Vann) og Vegard Nilsen (NMBU/Norsk vannforening) var de imponert over de gode oppgavene de fikk til vurdering.

– Arbeidet bærer preg av både høy innsats, nysgjerrighet og skarpe observasjoner, og vi håper prosjektene har gitt elevene lyst til å jobbe videre med både vannspørsmål og forskning, heter det i juryuttalelsen. De mener vinnerbidraget omhandler et tema med potensielt stor nytteverdi for samfunnet og treffer godt på alle de fire kriteriene for prisen – kreativitet, vitenskapelig metode, fagkunnskap og presentasjon.
Norsk Juniorvannpris skal stimulere til interesse og engasjement for det lokale og globale vannmiljøet. Elever mellom 15 og 20 år kan delta i konkurransen.

Grunnvann – under press

Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) var medarrangør på konferansen «Verdens vanndag 2022» sammen med Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening og i samarbeid med NVE, NIVA, Norsk fagforum for grunnvann og IAH-Norge. I år var temaet Grunnvann – gjør det usynlige synlig.

Utgangspunktet for flere foredrag var at grunnvann er verdens viktigste ferskvannsressurs, og i store deler av verden eneste kilde til rent vann. Økende befolkning, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer utgjør imidlertid en stadig økende trussel for grunnvannet.

Foredrag og diskusjoner tok for seg utfordringer om hvordan beskytte og øke kunnskapen om denne ressursen for å oppnå bærekraftsmålene om rent vann til alle og å utrydde sult.