Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kvinner som legger brostein

Landskapsarkitekt og farmasøyt står høyt på kvinners valg innen Tekna-yrker. Illustrasjonsfoto: GettyImages

Farmasøyter og landskapsarkitekter på kvinnetoppen

Blant Tekna-yrkene er det aller høyest kvinneandel blant farmasøyter og landskapsarkitekter, og kvinneandelen øker også for begge. Kvinneandelen øker mest i IT-yrkene, men fra et lavt nivå.

Blant farmasøyter og landskapsarkitekter under 40 år er det henholdsvis 81 og 75 prosent kvinner, viser tall som Tekna Magasinet har hentet ut fra SSB i anledning kvinnedagen. Tallene er avgrenset til yrkesaktive under 40 år for å gjenspeile dagens kjønnsrollemønster i samfunnet.

 

Landskapsarkitekter innehar i tillegg andreplassen også for økt kvinneandel fra 2016 til 2021, rangert etter vekst i antall prosentpoeng. Ledere av olje- og gassutvinning har aller høyest vekst i kvinneandel med en oppgang fra 21,7 til 29,0 prosent fra 2016 til 2021. IT-næringen innehar fire av ti på topp for vekst i kvinneandel innen Tekna-yrker.

IT-yrkene sikkerhetsanalytikere og nett- og multimediautviklere har hatt en nedgang i kvinneandel fra 2016 til 2021. Begge er imidlertid små yrkesgrupper i IT-næringen. Mer interessant er det at den store yrkesgruppen sivilingeniører innen petroleumsteknologi har fått en lavere kvinneandel, mens diagrammet over viser at ledere av olje- og gassutvinning har hatt den største veksten i kvinneandel blant alle Tekna-yrkene.