Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Gro Bjørnerud Mo

Prorektor Gro Bjørnerud Mo er fornøyd med at det nye honours-programmet i realfag er på toppen for poenggrenser i Norge. Generelt har det vært økt interesse for IT, og redusert for realfag, i årets opptak til høyere utdanning. Foto: Terje Heiestad/UiO

Elitestudium i realfag på studietoppen

Det nye honours-programmet i realfag ved Universitetet i Oslo (UiO) fikk Norges høyeste poenggrenser ved årets opptak. Prorektor Gro Bjørnerud Mo sier inspirasjonen er hentet fra Nederland. Se alle poenggrensene for Tekna-fagene nederst i artikkelen.

Det nye realfagsprogrammet kom aller øverst i kvoten for førstegangsvitnemål, foran medisin og nanoteknologi. I kvoten for førstegangsvitnemål konkurreres det kun med skolepoeng uten tilleggspoeng, alderspoeng eller forbedringer etter videregående. I den ordinære kvoten kom medisin øverst foran honours-programmet i realfag.

Hentet inspirasjon fra Nederland

–  Basert på erfaringene fra tilsvarende programmer i Nederland er vi ikke veldig overrasket over populariteten for vårt aller første honours-program. Men vi er lettet og glade over den høye interessen for et studieprogram der det blant annet stilles høye krav til studentenes arbeidsinnsats. Dette programmet er det første i sitt slag i Norge, og retter seg mot særlig motiverte og ambisiøse studenter. De tar 10 studiepoeng mer hvert år enn på et vanlig bachelorprogram, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo ved UiO.

Satser på tverrfaglighet

Prorektoren opplyser at Nederland begynte med denne typen programmer allerede på 90-tallet. Hun sier de nederlandske erfaringene viser at opp mot 20 prosent av studentene ønsker større faglige utfordringer. Derfor er denne type programmer blitt kraftig utvidet i Nederland.

–  Et formål er å gi flere studenter større faglige utfordringer, og et annet er tverrfaglighet, som blant annet Holden-utvalget framhever som viktige for framtidens arbeidsliv. Det er ett program, hvor halvparten har fordypning i realfag, og den andre halvparten i humaniora. De to gruppene har noen felles emner, og skal jobbe sammen nettopp for å trenes i tverrfaglighet. For kullet som starter i 2019 er det tverrfaglige temaet kunstig intelligens, sier Bjørnerud Mo.

Utvidelse på tegnebrettet

Årets honours-program omfatter 20 studenter likt fordelt mellom fordypning i realfag og humaniora. Det er allerede klart at konseptet trolig vil bli utvidet.

–  Det er allerede andre miljøer ved Universitetet i Oslo som ønsker å koble seg på dette konseptet. Mulige utvidelser er allerede på tegnebrettet, sier prorektoren.

Se hvor du kunne kommet inn

Her er alle studieprogrammene i Tekna-fagene det kommende studieåret. Se utviklingen i poenggrenser fra 2009 til 2019. Filtrer på utdanningsområde og ordinær kvote eller kvote for førstegangsvitnemål.

Der hvor alle kvalifiserte søkere kom inn er det oppgitt som poenggrense 0. Der hvor det ikke er oppgitt et tall skyldes det at studiet ikke var med i det samordnete opptaket det året, ble trukket eller at det ikke er oppgitt noen poenggrense. Geografisk studiested er som hovedregel stedet for lærestedets hovedadministrasjon hvis ikke annet er nevnt som en del av studienavnet.