Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Øystein W. Høie

GIR AKSJER: Øystein W. Høie gir aksjer til alle sine ansatte. Foto: Privat.

– Flere av mine ansatte er millionærer på papiret

Øystein W. Høie vil likevel ikke anbefale noen å jobbe i et oppstartsselskap om målet deres er å tjene raske penger.

Øystein W. Høie, daglig leder i selskapet Fauna, er ikke i tvil om at muligheten til å gi aksjer til sine ansatte er avgjørende for at bedriften skal bli en suksess. 

I Teknas podkast forteller han hvorfor denne modellen kan «eksplodere» i Norge de neste årene.

Du kan fort få opp mot 20 prosent av aksjene i et oppstartsselskap

– For oppstartsselskaper mener jeg det er helt nødvendig å gi aksjer, man ønsker jo å tiltrekke seg de flinkeste arbeidstakerne, men uten mulighet til å konkurrere på lønn.

– Ikke minst er det stor risiko involvert for arbeidstakerne, så aksjer er nødvendig for at man skal tørre å hoppe fra trygge karrierer, sier han.

– Har mye å si for motivasjonen

Høie har til nå gitt bort over halvparten av aksjene i selskapet til sine seks ansatte, jo tidligere de kom med på laget, desto mer aksjer fikk de.

– Jeg tror det å få en eierandel har mye å si for motivasjonen til de ansatte, alle får ta del i verdiutviklingen. Da føler man mer at alle er i samme båt, og jeg synes også det er lettere å få teamet med på å ta valg som gjerne er tøffe på kort sikt, men riktige på lang sikt, sier han.

– Med en slik modell gir man avkall på deler eller hele lønnen. Er sjansen stor for at dette vil lønne seg økonomisk for arbeidstakeren på sikt?

– Jeg vil ikke anbefale noen å jobbe i et oppstartsselskap om målet deres er å tjene raske penger. Faktum er at det er hardt arbeid, lav lønn og høy risiko for å feile. Når folk likevel søker seg til dette livet, tror jeg det handler mer om å ønske seg en spennende arbeidshverdag, med bratt læringskurve og mye ansvar. Om du vil ha en sikker rute til god økonomi, ville jeg heller sett på mer tradisjonelle valg, for eksempel å jobbe som konsulent eller klatre opp karrierestigen i et stort selskap. 

Han forteller likevel at aksjene deres har blitt mye verdt, på papiret.

– Oppstartsselskaper prises mye høyere enn det de er verdt, fordi investorene vil at de ansatte skal eie majoriteten, for at de skal være motiverte til å stå på. Så på papiret er flere av mine ansatte allerede millionærer, sier Høie.

Men de ansatte i Fauna kan ikke dra nytte av dette helt enda.

– I virkeligheten har aksjene ingen reell verdi per dags dato. Selskapet er i altfor tidlig fase, og de kan ikke selges før selskapet har overlevd og blitt en suksess, og det kan ta mange år, sier han.

– Er det noen negative følger ved å dele ut aksjer til de ansatte?

– Ulempen med en slik modell er at du får en del papirarbeid, og det blir litt skattemessig byråkrati, både for selskapet og ansatt. Og det er nok en del ansatte som ikke er interesserte i eierskap og heller foretrekker høyere lønn. Så det er ikke tiltak som vil treffe alle likt, så her bør man gi dem man ansetter valget, sier han.

– Skattesystemet i Norge bremser vekst

Høie tror politiske endringer fremover vil gjøre at flere oppstartselskaper benytter seg av aksjemodeller.

– Norge har en litt spesiell skattemodell som gjør det vanskelig å bruke opsjoner som et frynsegode. For det første så aktiveres i dag skatten i det man får aksjene, men eier man aksjer i private selskaper er det ikke lett å få solgt disse aksjene. Så de ansatte risikerer å få en stor skatteregning i fanget flere år før de har sett noe til pengene som aksjene er verdt.

– Det har også vært slik i skattereglene at passive eiere får mye lavere skatt enn de som jobber for selskapet, noe som egentlig er rart siden de kjøper opsjonene på like vilkår. Sist men ikke minst så har ordninger for opsjoner stort sett vært begrenset til veldig små selskaper, så de fleste ansatte i Norge har ikke fått ta del i det, sier han.

Høie forteller at Solberg-regjeringen la frem et forslag i statsbudsjettet som løser alle disse problemene, og at det virker som Støre-regjeringen vil videreføre dette.

– Dette tror jeg kommer til å sørge for en eksplosiv vekst for bruken av aksjer i oppstartselskaper, sier han.

TEKNA-EKSPERT: Ali Ahmed hjelper medlemmer med spørsmål om aksjer. Foto: Mikkel Moe.

– Ikke en uvanlig lønningsmekanisme

Ali Ahmed i Tekna, som er juridisk rådgiver i Tekna forteller at det ikke bare er oppstartsselskaper som bruker aksjemodeller.

– Det er veldig mange forskjellige selskaper som tilbyr eierandeler til sine ansatte, det er ikke en helt uvanlig lønningmekanisme, i hvert fall ikke i oppstartsselskaper. Men det er også mange store børsnoterte selskaper som tilbyr sine ansatte aksjer gjennom ulike aksjeprogrammer, sier han

– Hvor mye aksjer får man tilbud om?

– Det er avhengig av type stilling og selskapets størrelse. Men i de fleste tilfellene vil du få en veldig liten eierandel, stort sett under 1 prosent. Er det i et børsnotert selskap kan du få under en promille i noen tilfeller, sier juristen.

Men, er du tidlig med i en oppstartsbedrift kan det hende du får tilbud om en eierandel som er betydelig større, da kan vi fort snakke opp mot 20 prosent.

– Dette er en type lønnsmekanisme i slike bedrifter. De har som regel ikke mye kapital, så da er dette et insentiv til å hente inn kloke hoder ved at de får eventuell avkastning som en del av felleskapet, sier han.

– Hvor mye skal man godta på bekostning av lønn?

– Det blir en personlig vurdering som hver enkelt må vurdere ut fra sin egen økonomi. Det må være penger du har råd til å tape, slik det er generelt med aksjeinvesteringer.  Det er høyere risiko med oppstartsselskaper enn med børsnoterte selskaper.

– De vanligste fordelene med å eie aksjer på jobben er av økonomisk karakter, det kan jo være en potensiell stor oppside ved eventuell gevinst av salg. Du er også med på å ta avgjørelser på generalforsamlingens møter ved å ha disse aksjene, som en av mange, sier han.

– Hva er motivet til arbeidsgiver?

– Det er å gi personlige intensiver til at selskapet skal gå bra. Det er en langsiktig binding til en ansatt de vil ha i en lengre periode, sier han.

Hør podkasten om temaet aksjer hos arbeidsgiver: