Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

FANT FORSKJELLER MELLOM LEDERE OG ANSATTE: Nils Brenna har ved hjelp av Norstat funnet ut hva som skiller ledere og ansatte med tanke på personlighetstrekk, i gjennomsnitt. Foto: Sondre Tallaksrud.

Sjefen din har trolig en annen personlighet enn deg

Nils Brenna har undersøkt forskjellen på personligheten til deg og sjefen din.

Nils Brenna, kjent fra blant annet podkastene «Sånn er du» og «Big 5», sammen med Harald Eia, fikk Norstat til å undersøke 1000 relevante arbeidende nordmenns personlighetrekk.

Undersøkelsen er utført på et landsrepresentativt utvalg, like mange menn som kvinner og alle geografiske regioner. Altså et Norge i miniatyr.

– Du må forstå at personen som sitter foran deg kan ha litt mindre motor enn deg.

– Jeg syntes det var interessant å se om det er noen forskjeller i personlighetstrekk hos denne gruppen. Av de 30 personlighetstrekkene som finnes, så valgte vi ut de vi mente var arbeidsrelaterte.

For eksempel under medmenneskelighet tok de med «føyelighet», det vil si er du vanskelig eller lett å samarbeider med? Og under «ekstroversjon» tok de med hvor sosial du er.

Under kan du se en oversikt over de 30 personlighetstrekkene:

Femfaktormodellen, eller femfaktormodellen for personlighetstrekk (ofte referert til som The Big Five), er en psykologisk teori som antar at individers personlighet kan forstås og beskrives ved hjelp av fem overordnete oppsummerende dimensjoner (domener) som 30 underliggende trekk (fasetter) ordnes inn under, fordelt på de fem domenene.

Modellen er den teorien innen personlighetspsykologi som har fått mest oppmerksomhet og støtte de siste to tiårene, med sine fem oppsummerende dimensjoner: Åpenhet for erfaring, planmessighet, ekstroversjon, medmenneskelighet og nevrotisisme.

Femfaktormodellen antar i tillegg at alle mennesker grunnleggende deler noen bestemte felles egenskaper (trekk) som man kan ha i større eller mindre grad. Et trekk innenfor teorien forstås som en egenskap ved individet som får det til å handle på en bestemt måte i bestemte situasjoner som er relativt stabilt over lengre tid.

Femfaktormodellen blir ofte brukt i grunnstammen til personlighetstester.

Åpenhet for erfarings-fasettene (Openness)

Planmessighets-fasettene (Conscientiousness)

Ekstroversjons-fasettene (Extraversion)

Medmenneskelighets-fasettene (Agreeableness)

Nevrotisisme-fasettene (Neuroticism)

Kilde: Wikipedia.

– Mer kapasitet og energi

Et interessant funn som kom ut av undersøkelsen, er et skille mellom ansatte og ledere.

– Den aller største forskjellen mellom ansatte og sjefer er at sjefer scorer signifikant mye høyere på «aktivitet». 

– Hvis du er høy på «aktivitet» så har du stor kapasitet og energi, du orker mye. Ledere orker i gjennomsnitt mer enn ansatte, på godt og vondt, sier han.

Norstats undersøkelse.

 

– Du kan være et lokomotiv i positiv forstand, du kan dra selskapet fremover.

– Men det som kan være litt utfordrende for noen ledere er at hvis du sitter med personalansvar og snakker med en ansatt som kanskje er litt sliten, så er det vanskelig for deg å forstå, siden du har så stor kapasitet.

– Du må forstå at personen som sitter foran deg kan ha litt mindre motor enn deg, det er greit å være klar over.

– Er dette en egenskap sjefer har fra før av, eller er det noe de får når de trer inn en en leder-rolle?

– Man sier at personlighetstrekkene er 40-60 prosent arvelige, så mye er medfødt. Jeg vil tro at det er en overrepresentasjon av folk med høy kapasitet som søker på lederjobber.

– Det er jo krevende. Du må sannsynligvis jobbe litt mer, du må stå i - og orke mer. Da er det naturlig at det er lettere å søke, samt passe til en slik jobb når du har det trekket fra før av, sier han.

Sjefen din kan passe dårligere på eget kontor

En annen del av undersøkelsen handlet om jobbtrivsel i åpent kontorlandskap kontra eget kontor.

– Det er veldig mange i Norge som trives på jobben. På en skala fra en til ti, var ti den mest brukte karakteren. Det er nesten nordkoreansk.

– Det er litt flere som trives «meget godt» på jobb av de som sitter på eget kontor.

– Veldig forenklet, folk er forskjellige, men ledere er like.

Noe undersøkelsen fant ut av er: Med hvilket personlighetstrekk øker trivselen mest på jobb, hvis de flyttes fra åpent kontorlandskap til eget kontor.

Her var det fem ulike personlighetstrekk som skilte seg ut:

  • Hvis du er rotete.
  • Hvis du er lav på «sosiabilitet». Du får ikke energi fra andre folk.
  • Om du er lav på selvdisiplin, at du er ufokusert. Det er disse som får størst trivseløkning av å bytte til eget kontor.
  • Hvis man er kranglete (lav på føyelighet), er det kanskje deilig å få slippe å gi friksjon ute i landskapet.
  • Og hvis man har høy score på sårbarhet for stress, er det ikke utenkelig at det er litt roligere og bedre inne på eget kontor.

– Det interessante her er at ledere i gjennomsnitt ikke har noen av disse trekkene. Ledere er derfor mer meislet til å sitte i åpent kontorlandskap, sier Brenna.

– Veldig forenklet, folk er forskjellige, men ledere er like. I gjennomsnitt er sjefer ganske unevrotiske, utadvendte, mottagelige og åpne for ting. I Norge er de også ganske høy på medmenneskelighet, her ser vi forskjell fra for eksempel USA, hvor det er litt hardere klima.

– Og så er de litt høyere på planmessighet, de er strukturerte og får jobben gjort.

– Er det forskjell på offentlig og privat sektor med tanke på andelen som trives best på jobb?

– Nei, det er samme nivå. Litt høyere andel blant ansatte i privat sektor som har et meget godt forhold til sjefen sin, sier Brenna.

Hør Podkasten Organisert hvor «Psykolog med sovepose» Johanne Refseth snakker om å samarbeide i team med ulike personligheter og Nils Brenna prater om forskjellen på ledere og ansatte: