Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Anne Seland

Prisvinner Anne Seland mener vi må snakke mer om hvor spennende realfag er og hvilke muligheter de gir.

– Det er fint at elever gjør feil

Matematikklærer og Tekna-medlem Anne Seland ved Flekkefjord videregående skole, er tildelt Holmboeprisen 2020 for god undervisning.

Det er helt fint at elever gjør feil, og svarer feil, sier Anne Seland (49). Matematikklæreren som er tildelt Holmboeprisen 2020, beskriver det som gyldne øyeblikk når det går små eller store lys opp for elever, og de skjønner hvordan noe henger sammen, eller de oppdager nye sammenhenger.

Det er Norsk matematikkråd som deler ut Bernt Michael Holmboes minnepris hvert år. I rådets uttalelse heter det at prisvinneren har en helt spesiell evne til å løfte og stimulere elevene sine, og at hun oppnår dette gjennom å legge vekt på forståelse fremfor pugging av løsningsalgoritmer, og gjennom bruk av rike problemløsningsoppgaver.

Gyldne øyeblikk

Anne Seland forteller at matematikk både er en jobb og en hobby for henne.

– Det blir ofte lange dager - og sene kvelder, og det blir til tider mange reisedøgn. Hun er fagkoordinator i matematikk på skolen, og underviser både på yrkesfag og i programfag som R1 og R2. Hun har utviklet egne kartleggingsprøver i matematikk og har holdt kurs i blant annet Python-programmering for lærerne på egen skole. I mange år har hun arrangert sommerkurs med gode resultater for elever som trenger bestått i 1P-Y for å få fagbrev.

- Jeg er heldig! Jeg har en jobb som jeg hver dag gleder meg til å gå til, og jeg får jobbe med et fag som jeg brenner for. Jeg får samarbeide med veldig mange dyktige folk i ulike sammenhenger. Og jeg har hvert år utrolig mange flotte elever, sier Seland.

Hvorfor valgte du å utdanne deg til matematikklærer?

– Jeg har alltid likt matematikk, og har alltid likt å arbeide med å lære ting – både alene og sammen med andre. At jeg har en mor som var en engasjert lærer og underviste i matematikk, fysikk og kjemi ved Trellebakken Gymnas i Flekkefjord da jeg vokste opp, har nok også satt sine spor!

Hva er det beste med å være matematikklærer?

– Det beste med å være matematikklærer er når du ser at elevene dine er med – når det går små eller store lys opp for dem og de plutselig skjønner hvordan noe henger sammen eller oppdager nye sammenhenger. Dette er det jeg kaller gylne øyeblikk!

Tenne en gnist

Seland forteller at hun er veldig opptatt av å se hver enkelt elev – se hele personen.  Både det som har med fag å gjøre, og alt det andre som er rundt.

– Jeg vil at elevene skal vite at jeg tar dem på alvor, og at jeg bryr meg om dem. Det viktigste prinsippet når du skal lære noen noe, er å finne ut hva de kan fra før - og så starte der. Jeg er også opptatt av at alle elever skal oppleve mestring når de arbeider med matematikkfaget. Når du kjenner at du får til noe, så tenner det en gnist - da får du ofte lyst til å arbeide litt mer med det.

Seland vil at matematikken skal gi mening. – Elevene skal se at ting henger sammen.

Og så vil jeg at elevene skal tenke i matematikktimene. De skal ikke sitte å bare ta imot, men selv være aktive i læringsprosessen, selv utforske og oppdage sammenhenger - og forstå, sier hun.

– Jeg er også opptatt av at vi skal ha det greit når vi jobber med faget. Alle er forskjellige, og alle skal respektere hverandre. Det er lov å gjøre feil! Faktisk er det helt fint at noen gjør feil og svarer feil. Da får jeg en mulighet til å fange opp misoppfatninger, og hele klassen får en mulighet til å jobbe litt ekstra med noe som antakelig flere enn én ikke har helt klart for seg. På den måten lærer alle enda mer.

Hvordan opplever du å være lærer i disse Korona-tider?

 – Det var litt kaotisk de første dagene, men nå går det egentlig veldig bra. Vi følger ordinær timeplan og har matematikktimer på nett. Jeg deler skjermen min med elevene og elevene kan dele sine skjermer med meg og med hverandre. Vi har felles gjennomgang, og vi har gruppearbeid. Det fungerer veldig fint å dele elevene i grupper. Hver gruppe får da sitt eget «grupperom». Der sitter de og løser oppgaver i fellesskap og diskuterer med hverandre, mens jeg «går» fra rom til rom, svarer på spørsmål og veileder.

Hei på elevene!

Hvordan kan vi best rekruttere barn og unge til å velge realfag?

– Vi må formidle at realfag er spennende, og at samfunnet vårt har behov for dyktige realister. Vi må snakke om valg og om muligheter.

– Det er også viktig at elevene opplever matematikk og realfag som meningsfullt – og at de opplever mestring. For å lykkes med noe, må vi gjøre en innsats og være villige til å legge ned litt arbeid. Det gjelder i alle sammenhenger. Vi må også ha tro på at vi kan få det til. Og – da hjelper det at vi har noen rundt oss som heier litt på oss når det trengs. Som lærere er det viktig at vi viser elevene at vi har forventninger til dem – og at vi heier på dem!

Ikke pugg – let etter mønster

– Mange elever har et anstrengt forhold til matematikkfaget. Ofte har det – dessverre - noe å gjøre med måten de har møtt matematikken på i skolen. Det er viktig at vi arbeider på en måte som gjør at elevene ser at matematikk ikke bare handler om å regne og komme fram til riktige svar. Og – at det ikke handler om å lære seg masse metoder og regler. Matematikk handler om mye mer enn å regne. Det handler om å lete etter mønster, se sammenhenger og tenke logisk!

Tekna naturlig valg

At Anne Seland i sin tid meldte seg inn i Tekna og for eksempel ikke Utdanningsforbundet eller Lektorlaget, sier hun var et naturlig valg fordi hun er opptatt av fag og faglighet.

 – I Vest-Agder har vi også hatt en meget dyktig fylkestillitsvalgt i Kjell Holthe. Han har tatt godt vare på medlemmene, sier hun.

At Anne Seland og er aktiv og respektert utenfor egen skole kommer frem i uttalelsen fra Norske matematikkråd der det fremheves at hun er leder av eksamensnemnden i Utdanningsdirektoratet for fellesfagene i matematikk og er med på å lede sensorskoleringen i disse fagene. Videre heter det at hun har holdt en rekke kurs i m.a. problemløsning og Python-programmering rundt om i landet, og har også holdt foredrag om den norske eksamensordningen på konferanser i utlandet. Prisvinneren underviser i tillegg lærere som tar etterutdanning ved Universitetet i Bergen, og får der svært gode tilbakemeldinger fra studentene.

Hederlig omtale til enda et Tekna-medlem 

I tillegg til årets prisvinner ga Holmboekomitéen hederlig omtale til matematikklærer Ellen Egeland Flø ved Mailand videregående skole, som også er Tekna- medlem. Hun har et ekstra engasjement for elever som ikke får nok utfordringer i skolen, og skal nå i gang med en doktorgrad som har fokus på denne elevgruppen. Hun støttes av Tekna gjennom bokprosjektet Kobling.