Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
To menn mot en glassvegg med logo

321-gründerne Ole Hjalmar Larsen Herje (t.v.) og Lars Ingar Øien praktiserer likelønn basert på objektive kriterier.

De har fjernet lønnsforhandlinger

IT-selskapet 321 er en del av en bevegelse hvor lønnsforhandlinger er byttet ut med likelønn basert på Teknas lønnsstatistikk. Gründerne bak 321 mener at lønnsforhandlinger skaper et uønsket maktspill på arbeidsplassen.

Bevegelsen uten lønnsforhandlinger startet med IT-konsulentselskapet Blank AS i 2015. Det nystartede selskapet hadde en grunntanke om radikal åpenhet, og gründerne ble inspirert av noen utenlandske selskaper som hadde testet ut en åpen lønnsprofil.

– Vi gjorde en kartlegging om lønn blant noen titalls personer vi kjente, som vi la inn i en graf basert på erfaringsår. Det var selvfølgelig store forskjeller, men vi så hvordan både stigningstall og trender passet bra med Teknas lønnsstatistikk, sier daglig leder og gründer Jahn Arne Johnsen i Blank AS.

Portrett av Johnsen fra Blank AS
Jahn Arne Johnsen og Blank AS introduserte likelønn basert på Teknas lønnsstatistikk i 2015.

Fra spire til bevegelse

Spiren fra 2015 har etter hvert vokst til en «bevegelse», slik Johnsen selv omtaler den i et innlegg på LinkedIn. IT-konsulentselskapet 321 er et av selskapene i denne uformelle bevegelsen, med en tidligere Blank-ansatt blant gründerne.

– En arbeidsgiver kan forskjellsbehandle ved å tilby en nyansatt lavere lønn enn kompetanse og erfaring tilsier. Motsatt kan arbeidsgiver også forskjellsbehandle ved å gi høyere lønn til en ansatt som truer med å gå til et konkurrerende selskap. Hemmelighold og forskjellsbehandling gjør det vanskelig å snakke åpent om lønn, sier Lars Ingar Øien, daglig leder og gründer i 321.

Lønnsforhandlinger skaper maktspill

Ole Hjalmar Larsen Herje kom fra Blank AS da han ble gründer i 321 i 2019.

– Lønnsforhandlinger skaper et uønsket maktspill på arbeidsplassen. I 321 slipper vi å lure på om vi får lønn som fortjent. De ansatte får en likelønn tilsvarende øvre kvartil i Teknas lønnsstatistikk for IKT i privat sektor, justert for eksamensår og utdanning. I tillegg fordeles 20 prosent av overskuddet som en lik bonus til alle ansatte, sier Herje.

321 laget nylig en video hvor selskapet forklarte den åpne lønnsprofilen.

Konsulentselskapet hadde driftsinntekter på over 20 millioner kroner i fjor, som var mer enn en dobling på to år. I diagrammet nedenfor framgår årslønna til de ansatte med master, basert på eksamensår. Det er en glattet kurve fra Teknas lønnsstatistikk med over en million i årslønn for de med eksamensår i 2013 og tidligere.

Tekna spør om insentiver

Emir Causevic, leder i Teknas lønns- og interesseutvalg, sier at likelønn basert på Teknas lønnsstatistikk kan bidra til å både fjerne forskjellsbehandling og svekke motivasjonen til ekstra innsats.

Emir Causevic, leder i Teknas lønns- og interesseutvalg, er kjent med at noen selskaper bruker Teknas lønnsstatistikk som et alternativ til lønnsforhandlinger.

– En likelønnsmodell basert på objektive kriterier gir kanskje ikke insentiver til å prestere ekstra, men dersom arbeidsgiverne har funnet en modell som fungerer for dem, er det kanskje ikke et problem. Generelt er det viktig med både ekstra innsats og lønn som fortjent, sier han.

321 vil motivere helheten

Herje i 321 presiserer at likelønnsmodellen skal gi insentiver til å tenke på hele selskapet, og ikke bare seg selv.

– Vi ønsker å motivere til handlinger som er bra for hele selskapet og ikke bare enkeltindividet. Her er det mange faktorer som spiller inn, som for eksempel bonus, medeierskap, eierskap til felles mål og myndiggjøring av hver enkelt ansatt.

 

To menn med starwarsfigur på bord
321-gründerne Ole Hjalmar Larsen Herje (t.v.) og Lars Ingar Øien har Yoda fra Star Wars på bordet foran seg. De synes det passer at rollefiguren er liten i størrelse, men sterk og klok.