Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Portrett av Mette Meinert

Kort og relevant: Skal du bli lagt merke til blant andre søkere til en stilling, er det viktig at du har satt opp en relevant CV – spisset og tilpasset akkurat den jobben du søker, sier karriererådgiver i Tekna, Mette Meinert.

Tekna leser gjennom CV-en for deg før du søker jobb

Er du student eller ung arbeidssøker så kan Tekna blant annet hjelpe deg ved å lese gjennom CV og søknad for deg.

Etter mer enn ti år som karriererådgiver og foredragsholder i Tekna har Mette Meinert god innsikt i hva som fungerer når man skal skrive CV og jobbsøknad. – Etterspørselen etter karriereveiledning og gjennomsyn av CV-er har økt merkbart de siste årene. 

Teknas CV-bygger er veldig oversiktlig og enkel å bruke. Den er bygget opp i hovedbolkene profil, nøkkelkvalifikasjoner, utdanning, arbeidserfaring, verv og kurs. Det er lett å redigere, endre og lage flere kopier tilpasset ulike søknader.

– Etter at du trinn for trinn er ledet gjennom CV-oppbyggingen, kan du ved et enkelt tastetrykk sende den til gratis vurdering hos Teknas karriereeksperter som gir deg svar innen 5 virkedager, opplyser Meinert.

Her gir hun deg som er student eller ung arbeidssøker de viktigste tipsene du bør tenke på når du skal skrive CV og jobbsøknad:

1. Ikke kast bort «nøkkelkvalifikasjons»-anledningen.
– Å lage et avsnitt, der du setter opp det beste du har å by på, helt øverst i din CV og kalle det enten oppsummering, eller nøkkelkvalifikasjoner, er en anledning du ikke bør la gå fra deg. En bedre anledning til å selge deg selv inn får du ikke! Der setter du opp de kvalifikasjonene som stillingsutlysningen etterspør, og som du innehar. Still deg selv spørsmålet «Hva er det aller viktigste jeg kan, som de har bruk for?» Svaret setter du opp først. Deretter hva er det nest viktigste osv. Det første du setter opp, er sannsynligvis graden din med for eksempel spesialisering. Og hvis du er i tvil – dette avsnittet skal selvfølgelig tilpasses hver jobb du søker på.

2. Utbroder utdannelsen din!
– Under overskriften utdanning er det ikke tilstrekkelig å nøye seg med en setning der du setter opp tid, sted og tittel på graden din. Her må du utbrodere mer. Sett opp relevante fag, navn på masteroppgaven, hva du har spesialisert deg innenfor, og eventuelle prosjektoppgaver du har skrevet. Denne delen av CV-en kan også tilpasses den stillingen du søker på.

3. Finn en mal som ikke forstyrrer
– Finn deg en god mal som er tilpasset innholdet i CV-en og jobben du søker på. Sliter du med å fylle en side på CV-en har du høyst sannsynlig ikke benyttet deg av avsnittet med nøkkelkvalifikasjonene dine, eller utbrodert nok. Gjør det først. Hvis du fremdeles sliter med å fylle plassen, bruk en mal med store marger. Mer relevant for mange er å finne en mal der du har plass til å skrive litt under hvert punkt i CV-en. I slike CV-er er det viktig å benytte mer av bredden på dokumentet og ikke la kolonnen som angir tidsperiode stjele for mye av plassen. Tenk at din CV skal være lett å se på og behagelig å lese. For mange designelementer, forskjellige fonter med mer kan lett bli forstyrrende. Forsøk tabulator heller enn en tabell. «Keep it simple, but elegant»! (I CV-byggeren kan du enn så lenge ikke endre maler. Flere maler kommer etter hvert.)

4. Ikke for kort, ikke for lang
– Under en side er for kort, mer enn to sider kan være for langt. Har du en lang utdannelse, vil du antakelig trenge mer enn en side. Avsnittet med nøkkelkvalifikasjoner bør være på 4-6 linjer. Omtrent samme lengde kan også de punktene under utdanning og arbeidserfaring som er mest relevante, være. Mindre relevante avsnitt bør være kortere. Det vil være rart med en veldig detaljert beskrivelse av noe som ikke er relevant. Når det er sagt; du har sikkert lært noe nyttig du kan ta med deg videre. Sil ut det viktigste, og hold det kort. Unngå setninger som går over mange linjer.

5. Les korrektur
– Skrivefeil er unødvendig. Les gjennom nøye og se etter skrive- og grammatiske feil. Stavekontrollen fanger for eksempel ikke opp hvis du skriver as, når du mener av. Få noen andre til å gå gjennom og se etter feil for deg. Pass på å være konsekvent i CV med hensyn til punktsetting, særlig i lister. Pass på orddelingsfeil. Det er svært mye vanligere at ord skal henge sammen på norsk enn engelsk. Hvis det er mye feil i CV-en, kan leser henge seg opp i det i stedet for innholdet. Du vil ikke bli sett på som slurvete, eller dårlig i norsk. Det kan være greit å være klar over at vi ikke leser korrektur når vi veileder, men heller bruker tid på innhold og relevans.

Låst hengelås

Usikker på egen CV og søknad? Tekna hjelper deg!

Er du Tekna-medlem? Da kan du sende inn CV og/eller søknad og vi vil gi deg tilbakemeldinger og tips.