Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

SELVKJØRENDE GODS: Snart vil du kanskje få se slike selvkjørende lastebiler side om side med deg i trafikken. Foto: MODI.

Automatiserte lastebiler kan løse fire utfordringer

Norsk-ledet EU-prosjekt skal finne løsningene for automatisert godstransport.

Om noen år kan lastebilene du ser på veiene kjøre uten fører. Noe som kan vise seg å være svært positivt.

– WHO anslår at det er godt over 1.3 millioner drepte i trafikken hvert år. Og i de tilfellene lastebiler er involvert er gjerne skadepotensialet veldig stort.

– Vi må finne ut hvor klare er samfunnet er for dette.

Det forteller Ragnhild Wahl, som er direktør for forskning og innovasjon i ITS- (Intelligente transportsystem) Norway. Hun håper prosjektet "MODI" , som ITS-Norway er leder for, skal gjøre trafikken sikrere, med automatisert godstransport på veiene.

Hun forteller at dette blant annet vil redusere utfordringen med kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Automatiserte kjøretøy blir ikke slitne og slappe foran rattet.

– Prosjektet handler om å ta i bruk selvkjørende biler med tanke på transport av gods på offentlige veier. Vi skal finne ut hvordan man må tilpasse infrastrukturen på en best mulig måte.

SIKRENE TRAFIKK: ITS Norway håper MODI prosjektet vil medføre sikrere trafikk i fremtiden, med færre ulykker hvor lastebiler er involvert, Foto: MODI.

Fire store utforinger

Logistikkbransjen har flere utfordringer som ITS Norway håper å få løst med dette prosjektet.

– Det er kostnadsnivået, tidsbruk, tilgang på førere og sikkerhet vi tenker automatiseringen kan løse.

– Spesielt tilgangen på førere er et stadig økende problem, sier hun.

MODI skal fremover identifisere og kartlegge utfordringer, samt foreslå løsninger for disse.

Prosjektet, som har et budsjett på 28 millioner euro, har vart i 7 måneder, og skal fortsette i 3 år til. Det er et storskala demonstrasjonsprosjekt hvor de skal kunne kjøre fra Rotterdam i Nederland til Oslo. Demonstrasjonen krysser fire landegrenser og tester terminaloperasjoner ved fire forskjellige havner og terminaler underveis.

Resultatene skal til EU-kommisjonen, men det meste vil være offentlig tilgjengelig. Vegvesenet får her innsikt i hvordan de kan bygge veier for fremtiden i Norge. 

På denne måten slipper man unødvendig arbeid og ressursbruk, ved at veiene kanskje ikke er rustet for automatiseringen.

– Hvordan kan vi få tak i kartdata fort nok?

Wahl forteller at de har følgende utfordringer å løse:

Selve sensorikken i kjøretøyet. De vet allerede at de skal gå på elektrisitet, men hvilket utstyr trenger den? I prosjektet benyttes tradisjonelle lastebiler med førerhus, men også en ny type kjøretøy, «pods», som ikke har førerhus.

– Vi skal se på hvordan infrastrukturen og bilen kan snakke sammen på best mulig måte.

– Så må vi finne ut hvordan vi kan utstyre kjøretøyet med sensorikk for å kunne ha full kontroll på posisjon. Vi kommer, sammen til kartverket, til å se på hvilke krav som må stilles til den fysiske og digitale infrastrukturen for å sikre dette. Hvordan kan vi få tak i kartdata fort nok når vi for eksempel passerer svenskegrensen eller kjører på motorvei?

– Vi må vite at kartreferansemodellen er riktig uansett hvor du befinner deg, sier hun.

Kjøretøyet må følge trafikken, så teknologien kan ikke ha noen form for forsinkelse.

Infrastrukturen blir et viktig tema i dette prosjektet. Hvordan skal for eksempel veiene utformes, hva slags oppmerking og kvaliteten på denne?

HVA MÅ TIL? Ragnhild Wahl håper MODI-prosjektet vil legge til rette for sikker og god automatisering av godstransport. Foto: ITS Norway.

– Her er det mye vi må finne ut. Hvordan de automatiserte prosessene med ladestasjonene skal tilrettelegges, og stopp for toll for eksempel, sier Wahl.

Men også hvordan kjøretøyet skal lese ulike trafikkskilt på best mulig måte. Hva om det er veiarbeid, eller det skjer noe annet på veien den må ta hensyn til?

Vil skape verdi

Prosjektet har allerede fått mye oppmerksomhet, blant annet fra amerikanske CNN, som laget en TV-reportasje.

– Det ble kjempekult med CNN-innslaget, der viste de frem en aktør, det svenske selskapet Einride, som fortalte hvordan de vil utvikle forretningsmodellen sin med automatiseringen.

Nettopp dette er noe MODI skal se nærmere på de neste tre årene.

– Hvordan kan automatisering gi verdi i verdikjeden? Hvordan skal de ulike aktørene faktisk tjene penger. Det er en viktig del av prosjektet.

– Kommer dere til å se på de sosiale forholdene, noen folk er kanskje skeptiske til å være på veien med selvkjørende lastebiler?

– Ja det skal vi også se på. Vi må finne ut hvor klare er samfunnet er for dette.

Når vi eventuelt får se disse kjøretøyene på veiene vet man ikke ennå.