Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Fjelllandskap om sommeren med veldig lite av planter

BIOLOGISK MANGFOLD: Jobben for et rent miljø og mot klimaendringene er vår tids største fellesprosjekt. Bildet er fra dødisgropene på Skranglehaugene i Rondane; Norges første nasjonalpark.

– Ønsker løsninger fra medlemmene på miljøproblemene

– Vi skulle gjerne hatt enda flere innspill fra Tekna-medlemmer om mulige løsninger på ulike utfordringer innenfor klima og miljø. Vi trenger eksempler som vi kan løfte inn i samfunnsdebatten, sier Monica Tjelmeland, som er samfunnspolitisk direktør i Tekna.

Vi skulle gjerne hatt enda flere innspill fra Tekna-medlemmer om mulige løsninger på ulike utfordringer innenfor klima og miljø. Vi trenger eksempler som vi kan løfte inn i samfunnsdebatten, sier Monica Tjelmeland, som er samfunnspolitisk direktør i Tekna.

– Tekna skal være en tydelig stemme for at teknologi, kunnskap og innovasjon er en viktig løsning for klima- og miljøutfordringer. Vi ønsker å synliggjøre hvordan våre medlemmer i ulike bransjer bidrar til å oppfylle de ulike bærekraftsmålene, sier hun.

Mer enn klima

– Bærekraft handler om økonomi, miljø og sosiale forhold, sier Tjelmeland. – Klimaspørsmålene er veldig høyt på dagsorden, og det er behov for handling. Derfor er blant annet CCS viktig å få på plass. Men vi må også ta vare på det biologiske mangfoldet. Videre har vi som fagforening et særlig ansvar for å sikre den sosiale dimensjonen ved å sørge for at de ansattes interesser ivaretas.  Bærekraftsmålene må derfor ses i sammenheng og veies opp mot hverandre. Med den brede kompetansen som fins blant våre medlemmer, er vi godt rustet til å foreta disse avveiningene, sier hun.

Mange ledd

– Tekna jobber i mange ledd for å skape en bærekraftig fremtid, sier Margrethe Lunder, som jobber som rådgiver for klima og bærekraft i Teknas sekretariat.

Jobben for et rent miljø og mot klimaendringene er vår tids største fellesprosjekt. Teknologi og ny kunnskap er en viktig del av løsningen. Våre medlemmer sitter på avgjørende kompetanse og jobber hver dag for at vi skal sikre fremtidige generasjoner et godt klima og naturmangfold. Deres kunnskapsbaserte og innovative løsninger er nøkkelen for å nå bærekraftsmålene og klimamålene. Tekna jobber for å gi dem rammevilkårene for å gjøre dette.

CCS må på plass

På veien mot lavutslippssamfunnet trenger derfor vi økt forskning, teknologiutvikling, og ikke minst etableringen av fullskala demonstrasjonsanlegg for karbonfangst og -lagring. Kompetanse og teknologiske fremskritt kan ikke løse miljø- og klimakrisen alene. For å få fullt utbytte av dette, så må vi ha med oss politikerne og næringslivet. Den politiske prioriteringsviljen må på plass. Dette jobber Tekna politisk for å oppnå.

Tidligere i år ble Tekna 2024, vår nye strategi, vedtatt. Denne har bærekraft både som et gjennomgående tema og som eget prioritert punkt.

I bærekraftsresolusjonen, som ble vedtatt før sommeren på R-møtet, er det besluttet at vi som organisasjon skal være en pådriver for en bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom:

• å være en tydelig stemme for at teknologi, kunnskap og innovasjon er en viktig løsning for miljø- og klimautfordringene
• å engasjere medlemmene og synliggjøre deres leveranse til bærekraftsmålene
• å fasilitere kompetanseheving, tverrfaglige møteplasser og samspill mellom samfunnsaktører
• internasjonal påvirkning og kunnskapsutveksling

I høst ble også Teknas politiske dokument for energi og klima vedtatt. Dette vil danne retningen for hvordan vi skal jobbe med disse områdene.

Stort engasjement

Tekna har et møtested for de som jobber med, eller er engasjert i klimaspørsmålet.

– Tekna Klima er fagnettverket som er åpent for alle Tekna-medlemmer som er interessert i eller jobber med temaer relatert til klima. Vi vil ha fokus på årsaker til klimaendringer, konsekvenser og tilpasning lokalt og globalt, klimateknologi og andre tilknyttede temaer innen energi og miljø. Vil du melde deg inn i dette nettverket? Send en SMS til 2007 med kodeord TEKNAKLIMA, sier Lunder.