Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Person med penn og papir
YDMYKENDE: «Anders» synes opplevelsen har vært ydmykende. Bilde: Unsplash.

«Anders» har blitt tatt på av en kvinnelig leder - hva kan han gjøre?

Publisert: 10. mai 2022

– Ved ett tilfelle ble jeg strøket over nedre del av ryggen, noe jeg syntes var ubehagelig.

Tretti år gamle «Anders» som jobber som geolog i et stort firma, har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra en eldre person i ledelsen i selskapet gjentatte ganger - og vet ikke hva han skal gjøre med saken.

Han har derfor tatt kontakt med Tekna, og håper han kan få hjelp.

Ved ett tilfelle ble han strøket over nedre del av ryggen, noe han syntes var ubehagelig

Han er usikker på om opplevelsen klassifiseres som seksuell trakassering.

Det har vært lite fysisk kontakt, men mye verbalt, som han har opplevd som ydmykende foran andre kolleger.

– Av denne lederen får jeg regelmessige kommentarer om kropp, , som for meg av og til har virket seksuelt ladet. Noen ganger er kommentarene veldig direkte, og noen ganger hintes det.

– Ved ett tilfelle ble jeg strøket over nedre del av ryggen, noe jeg syntes var ubehagelig, men jeg er usikker på om det var seksuelt ment eller ikke. Ved et annet tilfelle ble det gjort samleieaktige bevegelser rettet mot meg mens flere så på.

– Hvordan vet jeg om dette er nok til at jeg faktisk kan gjøre noe med det? Kan det være at det er jeg som er for fintfølende?

– Det holder om det bare har skjedd èn gang

Heidi Iversen som er jurist i Tekna svarer «Anders», og forteller at han ikke er for sensitiv i dette tilfellet.

– Loven sier at du ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

– Denne loven er for tiden på vei til å presiseres, noe som kan være god timing for saken din, sier hun.

Det skal nå presiseres at trakassering også innebærer et forbud mot seksuell trakassering. Dette er et greit utgangspunkt, men i praksis blir det ofte vanskelig å vite om det man selv er utsatt kan kalles seksuell trakassering.

Arbeidstilsynet har gitt en nærmere forklaring på hva seksuell trakassering er:

Med seksuell trakassering menes ifølge Arbeidstilsynets forklaring enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Les også: "Josefine" føler lønnen er urettferdig - hva skal hun si til sjefen?

– Slik trakassering kan være både fysisk og verbal, og det kan være alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende, simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til seksuelle overgrep, sier Iversen.

Uønsket seksuell oppmerksomhet trenger ikke skje ofte for å regnes som seksuell trakassering. Det holder om det bare har skjedd èn gang. Det som har betydning er hvor alvorlig den ene hendelsen er, og om den som utfører handlingen er sjef, det vil si at maktbalansen er skjev.

– Det er ikke tvil om at du har vært utsatt for en uønsket seksuell oppmerksomhet. Jeg vil også mene at den oppmerksomheten du har fått også er å regne som seksuell trakassering. Kommentarene er tydelige og svært seksuelt ladet. De fremstår svært ydmykende og blir fremført av din leder. Maktforholdet er med andre ord skjevt, sier hun.

HJELPER PÅ VEIEN: Jurist Heidi Iversen er klar på at Tekna skal hjelpe gjennom hele prosessen når Tekna-medlemmer har blitt utsatt for seksuell trakassering. Foto: Mikkel Moe.

– «Anders» kan gjøre tre ting

Konklusjonen er at han ikke er fintfølende, og det han opplever bør han absolutt forsøke å gjøre noe med.

«Anders» er glad for at dette ikke bare er noe han har innbilt seg, og bestemmer seg for å ta tak i saken.

– Men jeg er redd for eventuelle konsekvenser hvis jeg tar det opp, er det grunn til å være redd for det? Spør han.

– Det forstår jeg. Det kan være lurt å trå litt forsiktig i slike saker, og det kan derfor være greit å få litt innspill fra oss, slik at du løser dette på den best mulige måten, sier hun.

Iversen forteller han at det er tre ulike måter å løse denne saken på. Den første er den desidert beste, om det går.

1. Løs det direkte med arbeidsgiver

– Du burde forsøke å først løse på dette lavest mulig nivå. Du bør derfor vurdere om du kan klare å ta dette opp med arbeidsgiver direkte først, enten alene eller sammen med tillitsvalgt.

– Det er veldig forståelig om du ikke klarer det, men hvis du får det til, så er det fint. Du kan også høre om verneombudet kan bli med i møte med lederen, sammen med tillitsvalgt.

«Anders» kan også sjekke om det er varslingsrutiner på jobben, og vurdere å varsle i henhold til disse rutinene. Dette vil verneombudet ha kjennskap til. Det er også mulig disse varslingsrutinene har særlige bestemmelser og retningslinjer om hvordan gå frem ved seksuell trakassering.

Tekna kan hjelpe han med rådgivning underveis. Vi vil derfor ikke gå direkte inn i saken hvis vi ikke mener dette er lurt og nødvendig for å oppnå en løsning.

– Men vi vil bistå med råd og innspill for deg. Dersom du ønsker å sende inn et varsel, så kan vi se gjennom det du skriver og gi innspill. Vi kan også, hvis vi mener det er nødvendig bli med på møter, sier Iversen.

2. Send inn klage til nemnda

– Diskrimineringsnemnda behandler klager på seksuell trakassering. Det kan være en mulighet for «Anders» å sende inn en klage til nemnda dersom saken ikke lar seg løse, sier juristen.

Tekna kan hjelpe til med en slik klage.

3. Send inn saken til domstolene

– Et annet alternativ er å sende saken inn for domstolene. Tekna vil kunne gjøre dette for deg, sier hun.

Dette skjer imidlertid først etter å ha vurdert saken skikkelig med tanke på om saken egner seg for rettslig prøving, det vil si om vi mener det vil være mulig å vinne saken.

– Hva er konsekvenser for sjefen min, om hun blir tatt for seksuell trakassering? Spør «Anders».

– En sjef som blir tatt for seksuell trakassering vil kunne bli omplassert, og også miste jobben, sier juristen.

– Men dette er ikke noe du har noe styring på, dette blir en sak mellom sjefen og sjefens sjef.

Hva: Teknas erfarne advokater og jurister hjelper deg med råd om lønn, arbeidskontrakt, omstilling, permitteringer, oppsigelse, sykemelding, pensjon, immaterielle rettigheter. Hjelpen er gratis og kun for medlemmer. Råd, tips og veiledning får du fra dag én. For å få mer omfattende juridisk bistand, må du ha vært medlem i seks måneder.

Som medlem får du også privatrettslig hjelp innen områder som familie, arv, kjøpsrett, boligrett med mer.  

Hvordan: Les mer om det juridiske tilbudet vårt her. Du tar kontakt via vakttelefonen 22 94 75 00 mandag-fredag 9-15, eller ved å sende e-post til [email protected].

Privatrettslige henvendelser sendes til [email protected].

Les også