Velg mellom mer en 35 kurs og hyggelige kveldsarrangementer som bonus!

Kurslisten for 2016 kommer i august 2015

Tittel Dato Sted Fagområde
05.01.2016 TRONDHEIM
05.01.2016 TRONDHEIM IT
05.01.2016 TRONDHEIM OLJE
06.01.2016 TRONDHEIM IT
07.01.2016 TRONDHEIM IT
07.01.2016 TRONDHEIM LEDUT
07.01.2016 TRONDHEIM OLJE

Teknas servicekontor (spørsmål vedr. påmelding):
Telefon: 2294 7560
e-post: kurs@tekna.no  

 

Therese Victoria Sørensen, Leder Tekna Kurs
mobil: 928 55 312
therese.victoria.sorensen@tekna.no

Sist oppdatert: 21. mars 2015