Velkommen til årets viktigste arena for faglig oppdatering og nettverksbygging!

Program for kursdagene 2018

Årets tema er digitalisering, bærekraft og miljø innen bygg, anlegg og eiendom.

Torsdag 11. januar

Tittel Fagområde
IT
LEDUT

Spørsmål?


Servicesenteret
 (spørsmål vedr. påmelding):

Tlf.: 22 94 75 00
E-post: kurs@tekna.no  

Therese Sørensen, leder Tekna kurs
Tlf.: 928 55 312
E-post: tvs@tekna.no

Samarbeidspartnere

  • Norsk Forening for Fjellspreningsteknikk
  • Samfunnsutviklerne
  • Fagggruppe for bygg og anlegg
  • Norsk Forening for Vedlikehold
  • NORGES BYGG-OG EIENDOMSFORENING
  • NBG Norsk Bergmekanikkgruppe
Sist oppdatert: 2. oktober 2017