Velg mellom mer en 35 kurs og hyggelige kveldsarrangementer som bonus!

Kurslisten for 2016 kommer i august 2015

Tittel Dato Fagområde
06.06.2015

Teknas servicekontor (spørsmål vedr. påmelding):
Telefon: 2294 7560
e-post: kurs@tekna.no  

 

Therese Victoria Sørensen, Leder Tekna Kurs
mobil: 928 55 312
therese.victoria.sorensen@tekna.no

Sist oppdatert: 21. mars 2015