Velkommen til årets viktigste arena for faglig oppdatering og nettverksbygging!

Program for kursdagene 2019 er ikke klart - Programmet vil begynne å fylles høsten 2018

Tema for Kursdagene 2018 var digitalisering, bærekraft og miljø innen bygg, anlegg og eiendom.

Tittel  Dato   Sted 
Prosjektgjennomføring 08.01.2019 TRONDHEIM
Tre som konstruksjonsmateriale 08.01.2019 TRONDHEIM
Sviktende grunnforhold 08.01.2019 TRONDHEIM

Spørsmål?


Servicesenteret
 (spørsmål vedr. påmelding):

Tlf.: 22 94 75 00
E-post: kurs@tekna.no  

Therese Sørensen, leder Tekna kurs
Tlf.: 928 55 312
E-post: tvs@tekna.no

Samarbeidspartnere

  • Norsk Forening for Fjellspreningsteknikk
  • Samfunnsutviklerne
  • Fagggruppe for bygg og anlegg
  • Norsk Forening for Vedlikehold
  • NORGES BYGG-OG EIENDOMSFORENING
  • NBG Norsk Bergmekanikkgruppe
Sist oppdatert: 18. juni 2018