Velg mellom mer enn 35 spennende kurs og hyggelige kveldsarrangementer og nettverksmuligheter i tillegg!

Kurslisten for 2016 - oppdateres fortløpende

Tittel Dato
05.01.2016
05.01.2016
05.01.2016
05.01.2016
05.01.2016
05.01.2016
05.01.2016
05.01.2016
05.01.2016
05.01.2016
05.01.2016
05.01.2016
05.01.2016
05.01.2016
06.01.2016
06.01.2016
06.01.2016
06.01.2016
07.01.2016
07.01.2016
07.01.2016
07.01.2016
07.01.2016
07.01.2016
07.01.2016
07.01.2016
07.01.2016
07.01.2016
07.01.2016
07.01.2016
07.01.2016

Teknas servicekontor (spørsmål vedr. påmelding):
Telefon: 2294 7560
e-post: kurs@tekna.no  

 

Therese Victoria Sørensen, Leder Tekna Kurs
mobil: 928 55 312
therese.victoria.sorensen@tekna.no

Sist oppdatert: 9. november 2015