Velkommen til årets viktigste arena for faglig oppdatering og nettverksbygging!

Program for kursdagene 2019 er ikke klart - Programmet vil begynne å fylles høsten 2018

Tema for Kursdagene 2018 var digitalisering, bærekraft og miljø innen bygg, anlegg og eiendom.

Tittel  Dato   Sted 
Prosjektgjennomføring 08.01.2019 TRONDHEIM
TEK17: Plan og bygningsloven i praksis 08.01.2019 TRONDHEIM
Tre som konstruksjonsmateriale 08.01.2019 TRONDHEIM
Sviktende grunnforhold 08.01.2019 TRONDHEIM

Spørsmål?


Servicesenteret
 (spørsmål vedr. påmelding):

Tlf.: 22 94 75 00
E-post: kurs@tekna.no  

Therese Sørensen, leder Tekna kurs
Tlf.: 928 55 312
E-post: tvs@tekna.no

Samarbeidspartnere

  • Norsk Forening for Fjellspreningsteknikk
  • Samfunnsutviklerne
  • Fagggruppe for bygg og anlegg
  • Norsk Forening for Vedlikehold
  • NORGES BYGG-OG EIENDOMSFORENING
  • NBG Norsk Bergmekanikkgruppe
Sist oppdatert: 19. juni 2018