Vi er i full gang med planleggingen av Kursdagene 2017. Følg med for mange spennende kurs og konferanser!

Foreløpig kursoversikt:

Tittel Dato
10.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
11.01.2017
11.01.2017
11.01.2017
11.01.2017
11.01.2017
11.01.2017
11.01.2017
12.01.2017
12.01.2017
12.01.2017
12.01.2017
12.01.2017
12.01.2017
12.01.2017
12.01.2017
12.01.2017
12.01.2017
12.01.2017
12.01.2017
12.01.2017

Servicesenteret (spørsmål vedr. påmelding):
Tlf.: 22 94 75 00
E-post: kurs@tekna.no  

Therese Sørensen, leder Tekna kurs
Tlf.: 928 55 312
E-post: tvs@tekna.no

Brødrene Dahl
Advokatfirmaet Grette
Sist oppdatert: 9. september 2016