Velkommen til Kursdagene 2018 - Teknas største og viktigste møteplass for deg innen bygg, anlegg og eiendom.

Kursdagene arrangeres for 60 gang, og vi er i full gang med planleggingen av Kursdagene 2018. Følg med for mange spennende kurs og konferanser!
I år setter vi fokus på digitalisering, bærekraft og miljø innen bygg, anlegg og eiendom.

Spørsmål?


Servicesenteret
 (spørsmål vedr. påmelding):

Tlf.: 22 94 75 00
E-post: kurs@tekna.no  

Therese Sørensen, leder Tekna kurs
Tlf.: 928 55 312
E-post: tvs@tekna.no

Samarbeidspartnere

  • Norsk Forening for Fjellspreningsteknikk
  • Samfunnsutviklerne
  • Fagggruppe for bygg og anlegg
  • Norsk Forening for Vedlikehold
  • NORGES BYGG-OG EIENDOMSFORENING
  • NBG Norsk Bergmekanikkgruppe
Sist oppdatert: 22. mai 2017