21. juni
kl. 13:00–20:00

Turen til Follobanen er dessverre allerede full, men bli gjerne med på minigolf på Oslo Camping etterpå, meld deg på gjennom å sette deg på ventelista!

Meld meg på

Vi starter på Bane NORs Infosenter, fortsetter med befaring på Åsland og avslutter med minigolf og snacks på Oslo Camping.

Begrenset antall plasser, meld deg på i dag! Turen er gratis, men de som melder seg på og ikke møter opp uten å gi beskjed vil faktureres kr. 250,-

Det vil bli servert mat og drikke i bussen.

Follobanen er Norges hittil største samferdselsprosjekt og vil sikre direktetog mellom Oslo Sentralstasjon og Ski. Linjen bygges for en toghastighet opp til 250 km i timen og reisetiden kan reduseres fra 22 minutter til 11 minutter. Hele prosjektet omfatter omfattende forbedringer ved Oslo S, nødvendig omlegging av Østfoldbanen, overbygde kulverter, omlegging av elver og veier, Nordens hittil lengste jernbanetunnel og bygging av moderne kollektivanlegg med reisetorg i Ski. Totalt sikrer prosjektet 64 km nye spor, selv om selve Follobanen bare er 22 km lang.

Follobaneprosjektet er delt inn i 4 delprosjekter. På delprosjekt TBM, skal fire tunnelboremaskiner (TBM) brukes til å bore 18,5 km av Follobanens 20 km lange tunnel. Tunnelen får to atskilte tunnelløp mellom Ekeberg og Langhus, og vil ligge mellom 21-160 meter under bakkenivå. Når tunnelen mellom Oslo og Ski står ferdig blir det Nordens hittil lengste jernbanetunnel. På riggområdet på Åsland produseres det betongelementer til tunnelen. Elementene installeres fortløpende av TBMene. På Åsland produseres det ca. 1 000 m3 betong hver dag i 3 betongfabrikker. Det tilsvarer ca. 360 betongelementer.

Se film over prosjektet her.

Besøket starter på Bane NORs Infosenter i Bispegata 13. Her vil YBN få en helhetlig presentasjon av hele prosjektet før vi reiser ut til riggområdet på Åsland. På Åsland blir det befaring i betongfabrikkene og i tunnelen.

Yngres Betongnettverk (YBN) er et forum for unge mennesker i betongbransjen. Formålet med YBN er å utveksle og bygge kunnskap, samt å fremme interesse for betongfaget blant unge og engasjerte mennesker.

Ønsker du å bidra, eller har andre spørsmål? Kontakt oss på ybn@tekna.no eller gå inn på Facebook.com/YngresBetongnettverk.

13:00 - 14:00

1. Infosenter i Bispegata 13

Presentasjon av prosjektet i helhet

14:00 - 14:30

2. Avreise fra infosenter

14:30 - 14:45

3. Sikkerhetskurs med AGJV

14:45 - 15:00

4. Skifte til vernetøy

15:00

5. Manrider ned i tunnel

16:30 - 20:00

6. Oslo Camping