8. sep.
kl. 12:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Webinaret tar for seg hva vi kan lære av hendelser og ulykker som har skjedd? Du får tilsendt en Microsoft Teams lenke etter din påmelding.

Meld meg på

Webinaret gir muligheter til å få svar på følgende:

  • Bruker bedrifter erfaringene sine fra uønskede hendelser og ulykker i sitt risikoarbeid?

  • Hvordan dele erfaringer fra hendelser og ulykker på tvers i egen organisasjon slik at lærdommen ikke blir glemt?

  • Blir erfaringer delt med resten av samfunnet?

  • Hvis ikke, hva skal til for å få dette til og hvordan kan dette gjøres fremover?

Skriv ut

Velkommen

Bjørn Axel Gran, IFE og styreleder av ESRA

Læring etter hendelse hvor forsyningsfartøy kolliderte med Statfjord A.

En bransjeutfordring.

Hvem har overordnet ansvar for å integrere avanserte systemer på et DP-fartøy?»

Ole Steinar Anderse, Equinor AS

Ulykkesundersøkelse og -analyse

NN, Statens vegvesen

Proaktiv læring – internasjonal teknikk for læring før hendelser.

NN

Tema NN

NN

Oppsummering

Bjørn Axel Gran, IFE og styreleder av ESRA