21.–23. juni

Dette kurset tilrettelegger for faglig oppdatering og nettverksbygging for personell som er involvert i planlegging og utførelse av vernsystemer for energiforsyningsanlegg. Vern og kontrollanlegg i energiproduksjon, transmisjon og distribusjon. Introduksjon til standarden IEC61850.

Meld meg på

Kurset tar utgangspunkt i en stor eksempelstasjon og beskriver krav til vern samt aktuelle verntyper/vernløsninger for de enkelte anleggsdeler i stasjonen. Sentrale emner innen fagfeltet vern og kontrollanlegg blir på denne måten trinnvis gjennomgått for områdene transmisjon, distribusjon og energiproduksjon.

Det blir videre gitt en introduksjon til standarden for automasjons-design av transformatorstasjon, IEC 61850, også kalt «ryggraden i fremtidens kontrollsystem».

Læringsutbytte

På dette kurset lærer du blant annet om:

 • Generelt om vernsystemer
 • Myndighetskrav, hoved- og reservevern, måleprinsipper
 • Generatorvern
 • Releplanlegging og verninnstillinger
 • IEC61850 og kontrollanlegg - kommunikasjonsstruktur, hjelpemiddel og dokumentasjon

Se for øvrig programmet for komplett oversikt over tematikk som belyses på kurset. Vern og kontrollanlegg går over tre dager, holdes på norsk/svensk og er uten leverandørpreferanser.

Målgruppe:

Personell som er involvert i planlegging og utførelse av vernsystemer for energiforsyningsanlegg, som - Elektroingeniører / elektroinstallatører - Testingeniører - Prosjektingeniører - Elkraftingeniører

Skriv ut

Tirsdag 21. juni

09.00

Registrering av deltakere

09.30

Vernsystemer generelt

 • Hvorfor og hvordan?

 • Definisjon av vernsystem

 • Krav til vern

Stein Ingebrigtsen, Statnett

10.00

Systemjording

Stein Ingebrigtsen, Statnett

10.40

Pause

11.00

Måletransformatorer - en vital del av vernesystemet

 • Strømtransformatorer
 • Spenningstransformatorer
 • Ikke konvensjonelle måletransformatorer

Stein Ingebrigtsten, Statnett

12.15

Presentasjon av eksempelstasjon

Stein Ingebrigtsen, Statnett

12.30

Lunsj

13.30

Vern for direktejordet system - 300/420kV

 • Distansevern

Stein Ingebrigtsen, Statnett

14.10

Pause

14.30

Vern for direktejordet system - 300/420kV

 • Linjedifferensialvern

 • Samleskinnevern

Stein Ingebrigtsen, Statnett

15.00

Pause

15.40

Pause

16.00

Vern for direktejordet system - 300/420kV

 • Jordstrømvern
 • Innkoblingsautomatikk

Stein Ingebrigtsen, Statnett

17.00

Avslutning faglig del dag en

17.15

Felles middag, frivillig, krever egen påmelding

Onsdag 22. juni

09.00

Transformatorvern

 • Transformatorens egenskaper
 • Innkoblingsstrømmer
 • Differensialvern
 • Jordfeil differensialvern (REF)
 • Transformatorens vakter
 • Overlastvern
 • Øvrige vern

Zoran Gajic, Ph.D, Hitachi Energy

10.15

Pause

10.30

Transformatorvern - fortsettelse

Zoran Gajic, Ph.D, Hitachi Energy

11.30

Spenningsregulator

 • Trinnkoblerens egenskaper
 • Spenningsregulering for enkel transformator
 • Spenningsregulering for parallelle transformatorer

Zoran Gajic, Ph.D. Hitachi Energy

12.30

Lunsj

13.15

Spoleregulator

Zoran Gajic, Ph.D. Hitachi Energy

13.45

Kondensatorbatterivern

 • Oppbygging av kondensator- og filter-batterier
 • Innkoblingsstrømmer
 • Blokkering mot tilkobling
 • Differensialvern
 • Overlastvern
 • Ubalansevern
 • Øvrige vern

Zoran Gajic, Ph.D. Hitachi Energy

14.30

Fasestyrt kobling

 • Innkoblingsstrømmenes påvirkning i elkraftsystemet
 • Styrt innkobling
 • Styrt frakobling

Zoran Gajic, Ph.D. Hitachi Energy

15.00

Pause

15.15

Vern for isolert-/kompensert system - 66/132 kV

 • Distansevern
 • Jordfeildeteksjon
 • Innkoblingsautomatikk

Stein Ingebrigtsen, Statnett

16.15

Pause

16.30

Distribusjon og automasjon

 • Forenklet samleskinnevern
 • Jordfeildeteksjon
 • Vernfunksjoner med retning
 • Smarte nett - Automasjon og kommunikasjon

Einar Lamo, Siemens

17.30

Avslutning faglig del dag to

Torsdag 23. juni

09.00

Generatorer

 • Generatorens egenskaper
 • Differensialvern
 • Stator jordfeilvern
 • Rotor jordfeilvern
 • Undermagnetiseringsvern
 • Frekvensvern
 • Spenningsvern
 • Etc.

Ronny Goin, Statkraft

10.00

Pause

10.15

Generatorer - fortsettelse

Ronny Goin, Statkraft

11.30

Releplanlegging

 • Prinsipper for releplanlegging
 • Rolle som systemansvarlig
 • Nettmodeller
 • Simuleringer
 • Innstillingsfilosofi

Lars Erik Strømsnes, Statnett

12.30

Lunsj

13.30

Kontrollanlegg

Prinsippiell oppbygging for eksempelstasjon:

-Konvensjonelle kontrollanlegg -Nettverksbaserte kontrollanlegg -Stasjonsdatamaskin eller Gateway -Objektmaskinfunksjonalitet -Styreprinsipp lokalt og fjernt -Forriglinger kablet, sw-basert og hybrid -Måleverdier - presentasjon lokalt og fjernt -Kontrollanlegg med regulatorer -Fjernstyringsvendere -Automatiske funksjoner

Hans Kristian Muggerud og Eirik Harstad, Siemens

15.15

Kontrollanlegg

Topologi, IEC61850 og IT-sikkerhet:

-Topologiskisser for eksempelstasjon - IEC61850 - praktisk forklart -Redundans i stasjonsnettverket -Redundant stasjonsdatamaskin/Gateway -Redundant forsyning -Reduntante switcher -Hjelpeanlegg -IT-sikkerhet - Beredskapsforskrift -Brukertilgang -Sikring av data - Backup/Restore -Produkt- og systemsikkerhet -Logging -Distribusjonsnettet

Hans Kristian Muggerud og Eirik Harstad, Siemens

16.45

Avslutning - utdeling av kursbevis

17.00

Vel hjem!

Trenger du overnatting?

Vi har holdt av rom på Scandic Solli hotel med avtalepris. Merk at denne avtalen slippes en tid før arrangementet, så det lønner seg å bestille i god tid.

Gå inn på www.scandichotels.no

Velg Scandic Solli Hotel og de aktuelle datoene du ønsker å overnatte.

Velg antall personer på rommet

Legg inn bookingkode BTEK210622

Avtaleprisen kommer frem og du kan reservere rom med kredittkortgaranti.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: