Verdens vanndag 2022

Groundwater: making the invisible visible
22. mars
kl. 08.00–15.00

Den offisielle nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag

Meld meg på

Beskrivelse

Årets tema: "Groundwater: making the invisible visible - proposed by IGRAC" (igrac.org).

Groundwater is a vital resource that provides almost half of all drinking water worldwide, about 40% of water for irrigated agriculture and about 1/3 of water required for industry. It sustains ecosystems, maintains the baseflow of rivers and prevents land subsidence and seawater intrusion. Groundwater is an important part of climate change adaptation process and is often a solution for people without access to safe water. Despite these impressive facts and figures, invisible groundwater is out of sight and out of mind for most people. Human activities (including population- and economic growth) and climate variability are rapidly increasing the pressure on groundwater resources: serious depletion and pollution problems are reported for many parts of the world. A World Water Day on groundwater would put a spotlight on this invisible resource, enhance knowledge exchange and collaboration and thereby increase the awareness of the importance of taking care of our groundwater (igrac.org).

UN Water, koordineringsorganet for vannspørsmål innen FN, vil etter hvert legge ut spennende bakgrunnsinformasjon på worldwaterday.org.

Seminaret retter seg mot deg som er interessert i verdens og Norges vannressurser og hvordan vi kan svare på utfordringene i ulike sektorer.

Program og innhold kommer etter hvert.

Arrangører er Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening, Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU), NIVA og NVE.

Praktisk informasjon:
Det er ikke avklart i hvilket format arrangementet avholdes pr. nå. Mer info vil komme.

Opptak fra seminaret blir lagt ut på Vannforeningens YouTube-kanal i etterkant.

Årets komité:
Den norske UNESCO-kommisjonen
Norsk hydrologiråd
Norsk vannforening
Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU)

Finn frem:

Ikke avklart format og evt. sted

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Plastic, not so fantastic

Miljø- og biovitenskap

Frisk Fisk 2022