22. mars
kl. 09:00–12:20
Streaming, Nettbasert

Den offisielle nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag.

Meld meg på

Årets tema: Verdsetting av vann

Vann er en livsviktig knapphetsressurs som er under stadig økende press. Økonomisk utvikling og en voksende global befolkning betyr medfører økt etterspørsel etter vann. Jordbruk, industri og energiproduksjon har et økende vannbehov. På samme tid gjør klimaendringer at tilgangen til vann mer uforutsigbar og usikker. Det innebærer at en fjerdedel av verdens befolkning opplever knapphet på vann! Det gjør at det sjette bærekraftmålet om at alle skal ha tilgang til rent vann og trygge sanitære forhold blir utfordret.

Hvordan vi verdsetter vann bestemmer hvordan vann forvaltes og deles. Verdisetting av vann må derfor ta flere hensyn, - vann har en enorm og kompleks verdi for husholdningene våre, kultur, helse, utdanning, økonomi og hensynet til det naturlige miljø. Vann har svært forskjellig betydning for mennesker: i dagliglivet, ut fra kulturell bakgrunn, yrke, sosial velvære og lokalt miljø. Og vann har en økonomisk verdi. Dette er forhold som veies opp mot hverandre for å kunne verdsette og forvalte vann best mulig.

UN Water, koordineringsorganet for vannspørsmål innen FN, har tatt fram mye spennende bakgrunnsinformasjon som finnes på worldwaterday.org.

Seminaret retter seg mot deg som er interessert i verdens og Norges vannressurser og hvordan vi kan svare på utfordringene i ulike sektorer.

Arrangører er Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening, Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU), Den norske UNESCO-kommisjonen, NIVA og NVE.

PRAKTISK INFO:
NB! Arrangementet blir heldigitalt også i år. Vi vil gjerne at du melder deg på det digitale arrangementet. Du vil få tilsendt lenke til sendingen senest 2 timer før.

Opptak fra seminaret blir lagt ut på Vannforeningens YouTube-kanal i etterkant.

Skriv ut

Velkommen

Norsk hydrologiråd

Innledningsforedrag

Internasjonale problemstillinger (på engelsk)

Nasjonale problemstillinger

Avslutning

Arrangører:

  • NIVA
  • Norsk hydrologiråd
  • Norsk vannforening
  • NVE
  • Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU)
  • Den norske UNESCO-kommisjonen

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Norsk algekonferanse 2021

5. mai
kl. 09:00–16:00

Miljø- og biovitenskap

Frisk Fisk 2022