25. mars
kl. 09:00–15:00

Den offisielle nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag.

Meld meg på

Beskrivelse

Årets tema: Vann og klimaendringer

Klimaendringer påvirker vannets kretsløp, og endringer i vannkretsløpet virker tilbake på klimaet. Mer flom og mer alvorlig tørke forventes i fremtiden.
Mer enn 2 milliarder mennesker bor i land som opplever høy grad av vannstress. I kombinasjon med klimaendringer og befolkningsvekst kan situasjonen forverres. Forandring i vanntilgjengelighet vil påvirke matsikkerheten og har allerede vist seg å bidra til flyktningstrømmer og politisk ustabilitet.
Også i Norge opplever vi endringer i klima og hydrologi, blant annet med stadig flere styrtregnepisoder med påfølgende flommer og skader. Tørken i 2018 er også en påminnelse om hva vi kan få mer av. Håndtering av vann er derfor en nøkkel i det nasjonale klimatilpasningsarbeidet.

UN Water, koordineringsorganet for vannspørsmål innen FN, har tatt fram mye spennende bakgrunnsinformasjon som finnes på worldwaterday.org.

Seminaret retter seg mot deg som er interessert i hvordan verdens og Norges vannressurser påvirkes av klimaendringene, og hvordan vi kan svare på utfordringene i ulike sektorer.

Programmet vil inkludere:
• Globale perspektiver: forholdet mellom vann og klimaendringer — effekter på samfunn og miljø
• Norske perspektiver: effekter av klimaendringene på hydrologi, vannkvalitet og økologi, helse, vannhåndtering og klimatilpasning
• Hva forsker vi på innen vann og klimaendringer? Eksempler fra spennende forskningsmiljøer i Norge

Foredragsholdere fra sentrale forvaltnings- og forskningsmiljøer!

Last ned teaser. Promovideo fra UN Water.

Water Can Help Fight Climate Change (poster). Water Can Help Fight Climate Change (video).

FNs offisielle side for arrangementet med flere ressurser.

Arrangører er Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU), Norsk vannforening, Norsk Hydrologiråd, Den norske UNESCO-kommisjonen, NIVA og NVE.

Pris:

Prisen er inkludert lunsj og annen servering.

Finn frem:

Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Oslo

Arrangører

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Sikker vannforsyning

18. mars
kl. 12:00–16:00

Miljø- og biovitenskap

Balkonggartnerkurs

18. mars
kl. 17:00–19:30

Miljø- og biovitenskap

Balkonggartnerkurs

31. mars
kl. 17:00–19:30