20.–21. mars 2019

Vegteknologi omfatter metoder for å vurdere det store spekter av påkjenninger som en veg blir utsatt for i løpet av dens levetid, samt strukturell dimensjonering, valg av materialer og krav, metoder og utførelse under gitte klimaforhold.

Meld meg på

Mange av problemstillingene innen vegteknologi gjelder også ved bygging og vedlikehold av flyplasser og infrastruktur for skinnegående trafikk.

Sikre kvalitet og lær om grunnundersøkelser, strukturell dimensjonering, materialvalg, drenering og tilstandsstyrt vedlikehold.

Få innsikt i:

  • Vegnormaler – krav, planlegging og utførelse
  • Stein- og andre vegbyggingsmaterialer – kvalitet og ansvar
  • Klimaforhold – drenering, frost og tele og grunnforhold
  • Forvaltning og vedlikehold

Seminaret henvender seg til prosjekterende, entreprenører og byggherrer som har behov for bedre kunnskap om dette fagområdet.

Programkomite:

  • Inge Hoff, NTNU Inst. for bygg, anlegg og transport
  • Bjørn Ove Lerfald, Veidekke Industri AS
  • Rune Kilen, Lindås kommune

Velkommen!

Skriv ut

10:00 - 16:00

Programmet er under utarbeidelse.

Mer informasjon kommer.

Mer informasjon kommer.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Samfunnsøkonomi i transportsektor og Bybanen

12. feb. 2019
kl. 16:00–18:30

Samferdsel, infrastruktur og areal

ITS Konferansen 2019

14. mars 2019
kl. 09:00–16:00