Arrangementet er avlyst

Bli oppdatert på det siste og få innsikt i problemstillingene, utfordringene og de gode løsningene knyttet til småskaladrift av veg, gang- og sykkelvegnettet.

Meld meg på

Beskrivelse

Årets seminar vil omhandle helårsdrift i mindre områder og med mindre maskiner som jo er relevant for store deler av veg-Norge og kommune-Norge.

  • Hvordan er veg-Norge etter kommunereformen: hva fungerer og hva skulle vært bedre?
  • Hvordan drifter og vedlikeholder kommunene sine vegnett vinterstid og sommerstid?
  • Småskala driftskontrakter og hvordan fremforhandle en god driftskontrakt
  • Brøyterodelengder, kapasitet og brøyteutstyr
  • Snø som avfall og rensemetoder m.m.
  • Grøntdrift

Fullstendig program er under utarbeidelse og publiseres senere.

Målgruppe:

Alle som jobber innen bransjen planleggere av infrastruktur, sivilingeniørerer, ingeniører, rådgivere og konsulenter som jobber med planlegging og vedlikehold av vegnettet.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging