19.–20. okt. 2021

Vi setter fokus på småskaladrift av vinterveg i årets Vinterdrift

Meld meg på

Beskrivelse

Vinterdriften vil omhandle drift i mindre områder og med mindre maskiner som jo er relevant for store deler av Veg-Norge og kommune Norge.

Hvordan er veg-Norge etter kommunereformen, hva fungerer og hva skulle vært bedre? Hvordan drifter og vedlikeholder kommunene sine vegnett vinterstid, vi setter fokus på all drift. Småskala driftskontrakter og hvordan fremforhandle en god driftskontrakt. Brøyterodelengder, kapasitet og brøyteutstyr Snø som avfall og rensemetoder m.m.

Målgruppe:

Planleggere av infrastruktur, sivilingeniørerer, ingeniører, rådgivere og konsulenter som jobber med planlegging og vedlikehold av vinterveger.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Mobilitet 2020

Samferdsel, infrastruktur og areal

Motorvei, jernbane eller begge deler?

12. feb.
kl. 17:00–19:00