Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk
18.–19. mars 2020

Få en faglig oppdatering og sikre deg siste nytt innen drift av sommerveg både på nasjonalt og kommunalt nivå. Kan bransjen robotiseres?

Velkommen til et lærerikt seminar om sommerdrift. Vi gjennomgår drifts- og vedlikeholdsstandarder, renhold, luftkvalitet, løsninger for gående og syklende, arbeidsvarsling med mer.

Målgruppe

De som har ansvar for dekkevedlikehold, grøntdrift, håndtering av overvann og graving, i veg - både hos offentlig myndigheter og forvaltere (stat, fylkeskommune og kommune), entreprenører og rådgivere.