11. mars
kl. 15:45–17:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Velkommen til digitalt vårslepp!

Meld meg på

Vi vil få tre spennende innlegg på temaet kjernelogging – erfaringer og nye muligheter.

Torkild Åndal (Statens vegvesen) forteller om erfaringene med styrt kjerneboring i forbindelse med kryssing av Romsdalsfjorden. Etterpå viser Tobias Kurz (NGU) mulighetene som ligger i hyperspektral scanning av kjerneprøver av berg. Til slutt vil Martin Flåten (Sweco) presentere erfaringer fra bruk av resultater fra kjernelogging i ingeniørgeologisk prosjektering av tunneler.

Det vil bli rom for spørsmål og diskusjon på tema.

Arrangementet er gratis!

Påmeldte vil få tilsendt lenke til møtet når arrangementet nærmer seg.

Skriv ut

15:45 - 15:55

Velkommen til Vårsleppet

Møteleder

15:55 - 16:20

1. Erfaringer fra boring av lange styrte kjerneborhull

Torkild Åndal, Statens vegvesen

16:20 - 16:45

2. Hyperspectral imaging for mineral analysis of rock cores

Tobias Kurz, NGU

16:45 - 17:10

3. Eksempler på bruk av data fra kjernelogging for ingeniørgeologiske beregninger og vurderinger

Martin Flåten, Sweco

17:10 - 17:30

Spørsmål og diskusjon

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Legionelladagen 2021

18. mars
kl. 09:00–14:00
Zoom, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

U1 Praktisk betongteknologi for produksjons- og kontrolledere og formann/bas

23.–25. mars
Microsoft Teams, Nettbasert

Building and construction

Online course (A0e) Transportation of concrete- elementary course. Self study can start 15. February

Mar. 24
13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert