28. sep.
kl. 09.00–15.45

Tenk at de beste VA-løsningene enda ikke er oppfunnet! Årets vannprisvinner har allikevel bidratt til kompetanseheving og utvikling igjennom 45 år i yrkeslivet.

Meld meg på

Tom A. Karlsen sitt arbeid har kommet bransjen til gode og bidratt til bedre løsninger for VA-ledningsanlegg.
Innovasjon og bærekraft driver oss framover og dette seminaret vil belyse nettopp dette.
Seminaret vil gi eksempler på gode løsninger i praksis på veien mot «verdens beste VA-løsninger».

Finn frem:

Fysisk og digital deltakelse
Skriv ut

09.00 - 09.15

Innledning RIF/Vannforeningen

Sigmund Tøien, Multiconsult AS

09.15 - 10.00

Min historie fra Seutelva til Vannprisen

Tom A. Karlsen, COWI AS

10.00 - 10.30

Status og muligheter i Norsk VA-bransje

Funn og hovedkonklusjoner fra prosjektet: "Mulighetsstudie for VA-sektoren med samfunnsøkonomiske analyser"

May Rostad, Kinei AS

10.30 - 10.40

Pause

10.40 - 11.10

Trykkavløp i et bærekraftsperspektiv

Små terrenginngrep, lite massetransport, grunne grøfter, men hva med energiforbruket?

Rune Myra, COWI AS

11.10 - 11.40

Nordre Follo - avløpsvann som ressurs og miljøtiltak

Utslipp av oksygenrikt avløpsvann på 140m vanndyp i Bunnefjorden

Olav Solheim, COWI AS

11.40 - 12.10

Styrte boringer i løsmasser i forbindelse med trykkavløp og undervannsledninger

Mindre CO₂ utslipp?
Eksempler på kryssing av sårbare naturbiotoper, områder med fornminner og terreng med ugunstige grunnforhold

Øystein Olimb, Olimb AS

12.10 - 13.10

Lunsj

13.10 - 13.40

Innovasjon i VA-bransjen. Fra idè til ferdig produkt

SESU-pipe og SESU-XL

Steinar Tragethon, Hallingplast AS

13.40 - 14.10

Tar kommunene utfordringene med nye løsninger og risiko?

Hvordan vektlegger man bærekraft i prosjektene?
Eksempler fra Porsgrunn kommune med No-dig, trykkavløp, undervannsledninger og innovative vannkummer

Lene Sparre Thunes, Porsgrunn kommune

14.10 - 14.30

Pause

14.30 - 15.00

SESU-pipe brukt i undervannsprosjekt

Fordeler og ulemper sammenlignet med tradisjonelle løsninger
Kan graving med amfibiemaskiner gi økt bærekraft?

Odd Petter Grindahl, Grimsrud AS

15.00 - 15.30

Prefabrikkerte vannkummer, før og nå

Har kravene i VA-miljøblad 112 ført til innovasjon?

Terje Reiersen, BASAL

15.30 - 15.45

Avslutning RIF/Vannforeningen

Elisabeth Elgsæter, styreleder

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

 • Elisabeth Stien Elgsæter

  Sivilingeniør

  Asplan Viak AS

 • Odd Petter Grindahl

  Avdelingsleder, ingeniør

  Leif Grimsrud AS Kystmiljø

 • Tom Arild Karlsen

  Spesialrådgiver

  Cowi AS

 • Rune Myra

  Assisterende utviklingssjef divisjon Vann

  Cowi AS

 • Øystein Olimb

  Olimb Anlegg AS

 • Terje Reiersen

  BASAL AS

 • May Rostad

  Daglig leder/Rådgiver

  Kinei AS

 • Olav Solheim

  Cowi AS

 • Lene Sparre Thunes

  Prosjektleder

  Porsgrunn kommune

 • Steinar Tragethon

  Teknikk og utvikling

  Hallingplast

 • Sigmund Tøien

  Multiconsult Norge AS

Bærekraftsmål

 • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 6
 • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 9

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Avfallsteknologi 2022

26.–27. okt.

Miljø- og biovitenskap

Havbrukskonferansen 2022

Environment and life science

BIOPROSP_23

Mar. 14–16 2023
UIT - The Arctic University of Norway