12. des.
kl. 12.00–15.30

I dette fagtreffet tar vi for oss ulike miljøutfordringer knyttet til vannkraftproduksjon, og vil belyse miljøvennlige løsninger og tiltak som er nødvendige for en grønn vannkraftproduksjon.

Meld meg på

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening

I en framtid med større behov for fornybar energi diskuteres behovet for utbygging av flere vassdrag og effektivisering av allerede eksisterende vannkraftverk. Vannmiljøet blir ofte skadelidende som følge av vannkraftutbygging, og det er avgjørende at vannkraftproduksjonen driftes på en miljøvennlig måte for å sikre bevaring av biologisk mangfold og velfungerende akvatiske økosystemer.

Du kan velge fysisk eller digitalt deltakelse.

Møteleder: Jan-Erik Thrane

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg inn her Norsk Vannforening

Skriv ut

12.00 - 12.05

Velkommen og informasjon om Norsk Vannforening

Møteleder

12.05 - 12.30

Hva kjennetegner økologisk (bærekraftig) drift av vannkraftanlegg?

Jo H. Halleraker, NTNU og Miljødirektoratet

12.30 - 12.55

Effektkjøring på laksens premisser

Tor Haakon Bakken, NTNU

12.55 - 13.05

Pause

13.05 - 13.30

Cost-effective environmental flows measures

Cost-effective environmental flows measures combined with morphological measures to maintain diversity in large regulated rivers in Sweden - Experiences from three catchment areas in Sweden with climate perspectives

Åsa Widén, SLU

13.30 - 13.55

Sikker toveis vandring og miljøtiltak for ål

Olle Calles, Karlstad Universitet

13.55 - 14.05

Pause

14.05 - 14.30

...

Pernille Dorothea Bruun, NVEs miljøtilsyn

14.30 - 14.55

Miljøtiltak og vannkraftproduksjon

Bjørn Otto Dønnum, Hafslund ECO

14.55 - 15.20

Vattenkraftens miljöfond- en ekonomisk möjliggörare av mer hållbar vattenkraft i Sverige

Anna Jivén, Vattenkraftens miljofond

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Tekna Bioteks julequiz

14. des.
kl. 19.00–21.00

Environment and life science

BIOPROSP_23

Mar. 14–16 2023
UIT - The Arctic University of Norway