12. des.
kl. 12.00–15.30

I dette fagtreffet tar vi for oss ulike miljøutfordringer knyttet til vannkraftproduksjon, og vil belyse miljøvennlige løsninger og tiltak som er nødvendige for en grønn vannkraftproduksjon.

Meld meg på

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening

I en framtid med større behov for fornybar energi diskuteres behovet for utbygging av flere vassdrag og effektivisering av allerede eksisterende vannkraftverk. Vannmiljøet blir ofte skadelidende som følge av vannkraftutbygging, og det er avgjørende at vannkraftproduksjonen driftes på en miljøvennlig måte for å sikre bevaring av biologisk mangfold og velfungerende akvatiske økosystemer.

Du kan velge fysisk eller digitalt deltakelse.

Møteledere: Vidar Lund og Hanne Kvitsand

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg inn her Norsk Vannforening

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

13.–14. sep.

Samferdsel, infrastruktur og areal

Rundtur i Toscana med Tekna

24.–30. sep.
Italia

Samferdsel, infrastruktur og areal

Grunnervervsdagene 2022

19.–20. okt.