19. apr. 2018
kl. 08:30–16:00

Dette er en møteplass for deg som arbeider med verdiskaping knyttet til vann. Konferansen går på tvers av sektorer, enten det er innen vannforvaltning, vann- og avløpsteknikk, havbruk eller offshore.

Meld meg på

Beskrivelse

Innen vannbehandling har vi enorme midler å spare ved å innføre nye løsninger. Norge kan også bli en teknologieksportør i enda større grad enn i dag. Vi mener derfor det er viktig at vannbransjen kommer sammen:

 • Oppdater deg på mulighetene og behovene for innovasjon i vannbransjen
 • Bli med på å skape samarbeider på tvers og nye, konkrete prosjektinitiativ
 • Bidra i diskusjonen om hvordan bransjen skal styrke seg nasjonalt- og internasjonalt

Vannbransjens innovasjonskonferanse har vært arrangert årlig siden 2013. Konferansen er etablert som en viktig møteplass for en kunnskapsintensiv bransje med et stort potensiale- og behov for nye løsninger. Årets arrangement organiseres i samarbeid mellom Innovasjon Norge, Norsk vann, Clean Water Norway, Vannforsk og Tekna.

Program er under utvikling og tema vil spisses nærmere. Har du innspill til tema og prosjekter vi bør dekke, ta gjerne kontakt med fagkomiteen eller prosjektleder.

Målgrupper

 • Bedriftsledere og medarbeidere med ansvaret for FoU og innovasjon innen de ulike sektorene
 • Bransjeorganisasjoner, bedriftsklynger og nettverk
 • Medarbeidere innen virkemiddelapparatet som arbeider med vann
 • Offentlig myndigheter innen området
 • Beslutningstagere på politisk nivå (Stortingets vanngruppe og relevante komiteer)
 • Forskere
 • Innen vann- og avløpssektoren henvender konferansen seg både til privat sektor (teknologutviklere, rådgivere, leverandører) og offentlig sektor (kommuner og IKSer)

Komité

 • Kjetil Furuberg, Norsk Vann
 • Arne Borgersen, Innovasjon Norge
 • Jan Henrik Knudsen, Clean Water Norway
 • Anne Marie Bomo, Vannforsk