16. nov.
kl. 09:30–16:00

Vi samler hele vannbransjen! Bli med og drøft hvordan bransjen kan bli mer innovativ, og få ideer til hvordan du kan posisjonere deg for fremtidens vannbransje.

Meld meg på

Innovasjon i vannbransjen

Innovasjon er noe din virksomhet bør sette av både tid og ressurser på – enten du jobber i kommunen, i et interkommunalt selskap eller i leverandørindustrien.

På innovasjonskonferansen samles hele vannbransjen. Her diskuterer vi nye samarbeid, nye prosjekter og hva som skal til for å lykkes for å skape en innovativ bransje i Norge. Nye løsninger har størst sjanse for å bli vellykkede dersom aktørene jobber sammen!

Konferanseprogrammet publiseres i løpet av våren 2021. Hold av datoen!

Innovasjonskonferansen 2020 arrangeres av Tekna, Norsk Vann, Vannforsk og Vannklyngen.

Denne konferansen bidrar til FNs bærekraftsmål:

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Forskning og innovasjon

Helseteknologikonferansen 21

12. okt.
kl. 08:00–17:00

Forskning og innovasjon

In LifeSci

25. nov.
kl. 09:00–16:00