Hopp til innhold

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2021

Hvordan blir du en innovasjonsdriver for fremtidens vannbransje?
16. nov.
kl. 09:30–16:00

Innovasjon er løsningen!

Innovasjonskonferansen skal samle bransjen, bidra til å styrke oppslutningen om nytekning, endringskraft og gi innsikt til alle som gjør ting på nye måter.

Dette er en lærerik og spennende møteplass for deg som jobber med å forbedre tjenester og utvikle eller ta i bruk nye løsninger, enten du jobber i kommunen, i et interkommunalt selskap eller i leverandørindustrien.

Innovasjonskonferansen utvikles av Vannklyngen, Vannforsk, Norsk vann og Tekna. Vårt mål er å skape forståelse og entusiasme for nødvendigheten av innovasjon i VA-bransjen.

Tema for Innovasjonskonferansen 2020

  • Du presenteres for det uforløste potensialet og innovasjonsbehovene i VA-bransjen.
  • Vi ser på suksessfaktorer ved innovative anskaffelser og du presenterer for pågående prosjekter.
  • Innovasjon i nettverk: Få med deg eksempler på hvordan innovasjons- og bransjenettverk skaper nyutvikling.
  • Fremtidens VA-løsninger: Eksempler på cutting edge teknologi og Fremtidens innovatører.

Programmet publiseres i løpet av august 2021.

Fremtidens innovatører

Send oss ditt abstract! Vi vil gjerne ha med pitcher fra både PhD- og masteroppgaver, samt prosjektcaser fra yngre ansatte i bransjen. Les mer

Konferanse under pandemien?

Arrangementslokalet holder seg til de siste smittevernsanbefalingene. Dersom oppmøte ikke blir mulig eller det blir begrenset antall på oppmøte, kan du følge arrangementet digitalt. Vi håper selvsagt på oppmøte: Dette er en møteplass der vi ønsker at det skal utveksles erfaringer!

Meld deg på!

Denne konferansen bidrar til FNs bærekraftsmål:

Arrangører

  • Norsk Vann
  • Vannforsk
  • Vannklyngen
  • Tekna