Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk
25. apr.
kl. 09:00–17:00

Utfordringene kan kun løses med innovasjon

Overvåking av vannkvalitet, vedlikeholdsetterslep, lekkasjesøking, kildebeskyttelse, overvann, overløp, urbane vassdrag, ressursutnyttelse av slam og biogass, energieffektivisering og klimamål.

Listen over muligheter og utfordringer er lang – og vi kan ikke kjøpe oss ut av problemene. Vi får det kun til med nytekning!

Innovasjon lønner seg – men hvordan lykkes du?

For hver krone du investerer i innovasjon får du det tredobbelte tilbake. Men hvordan? Få med deg spennende eksempler på innovasjonsprosjekter som er i gang og lær hvordan man kommer seg gjennom et prosjekt fra begynnelse til slutt.

Hør om samskapning og innovasjonspartnerskap: Innovasjon fungerer best når aktørene spiller sammen!

Vannbransjens innovasjonsprogram

Fremtiden kommer - er vi godt forberedt?

Hør om hvilke utfordringer som skal belyses i Vannbransjens innovasjonsprogram.

Hør om bruken av smarte systemer. Kan digitaliseringen endre spillereglene også i vannbransjen?

Møt fremtidens innovatører. Hvordan tenker unge, nyutdannede mennesker på vei inn i bransjen?

Samarbeidspartnere

  • Vannklyngen
  • Norsk Vann
  • Oslo VAV
  • Oslo Miljøhovedstad