Hopp til innhold
Vann og grønne frodige trær

VA-dagene Innlandet 2023

Innlandets store VA-arrangement

Ta del i innlandets store VA-arrangement

Årets konferanse

Årets konferanse til bl.a. omhandle:
Bærekraft, klimaregnskap og betydningen for VA bransjen
Vannbehandling, ledningsnett og og avløpsrensing i store og små anlegg
Kommunalt samarbeid og regional planlegging

Utstillerplass

Ønsker du utstillerplass?
Vi planlegger for godt besøk i utstillerområdet i pausene, utstillerpresentasjon i fagprogrammet, quiz, pølser og øl og mulighet for å bidra under middagen