Vi ønsker nye og gamle deltakere velkommen til to nyttige fagdager for VA-bransjen

Meld meg på

Foreløpig program finner du under fanen program. Det kan komme endringer

Vi åpner for påmelding i slutten av august

Tirsdag:

  • Overvann og ledningsnett
  • Ledningsanlegg (sesjon A)
  • Overvann (sesjon B)

Onsdag:

  • Hovedplaner og behandling av vann og avløpsvann
  • Vannbehandling (sesjon A)
  • Avløpsrensing (sesjon B)

Følg de sesjonene som passer for deg enten du er driftsoperatør, er i lederposisjon eller planlegger

OBS OBS Leverandørmessen er fulltegnet

Skriv ut

08:30

Registrering og morgenbuffet

Tirsdag 9. november

09:00

Velkommen til VA-dagene 2021

Arne Edgar Rosenberg

09:10

Erfaringer etter raset i Gjerdrum kommune

Toril Hofshagen, NVE og Andreas Smedsrud, Mira IKS

10:00

Helhetlig planlegging av overvannshåndtering og konsekvensene av mer ekstreme nedbørshendelser

Steinar Myrabø, Norconsult

10:50

Presentasjon av utstillere og messebesøk/speed-dating

12:10

Lunsj

Parallelle sesjoner

Sesjon A, tirsdag Ledningsanlegg

Møteleder: Sverre Øystein Nysæther

13:10

Presentasjon av Gemini VA-Portal med nye funksjoner/brukergrensesnitt mot overvannsanlegg

13:40

Hva gjør vi med våre gamle asbestledninger

14:30

Kummer- klassifisering og tilstandsvurdering

15:00

Nye muligheter med ny måleteknologi

Sesjon B, tirsdag, Overvann

Møteleder: Terje Skramstad

13:10

Lokal overvannsdisponering

13:40

Erfaringer med bruk av grønne tak

14:30

Flomveger og ekstremnedbør

15:00

Privat fordrøyningsanlegg for overvann

14:10

Ettermiddagskaffe

15:40

Messevandring og pausemat

16:45

Årsmøte i DiH

DiH

19:00

Konferansemiddag med underholdning

Samling i baren fra kl 19:00

Onsdag 4. november

08:29

Tema dag 2: Hovedplaner og behandling av vann og avløpsvann

Elisabeth Harrang

08:30

Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging

09:00

Hovedplaner

Asbjørn Tufto, Gjøvik kommune

09:30

Krav til byggherreforskrift, HMS for driftspersonell

10:00

Kaffepause og utsjekk

10:45

Messebesøk - speed-dating

11:45

Lunsj

Parallelle sesjoner

Sesjon A, onsdag, Vannbehandling

Møteleder: Bjørn Eivind Løfsgaard

12:30

Reservevannforsyning

13:00

Konsesjon for uttak av grunnvann eller overflatevann

13:30

Pause

13:40

Godkjenningsordning av UV- anlegg

14:10

Risikobasert prøvetaking og farekartlegging

Sesjon B, onsdag, Avløpsrensing

Møteleder: Magnhild Føllesdal

12:30

Orientering om prosessfasen for oppgradering av Gardermoen renseanlegg

13:00

Implementering av biologisk rensetrinn ved kjemiske renseanlegg

13:30

Pause

13:40

Nye trender innen avløpsrensing med fokus på miljø og energiforbruk

14:10

Nytt biologisk rensetrinn ved Jevnaker RA

14:40

Oppsummering og spørsmål

15:00

Hjemreise

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30