9. mars
kl. 18.00–19.30
Streaming, VIDEO

Hør siviløkonom Einar Westre snakke om de store farene for kraftsystemene i kjølvannet av fornybar- og klimapolitikken.

Meld meg på

Beskrivelse

Foredraget vil gi et historisk perspektiv på det som har skjedd, inkludert lovutvikling i Norge og EU og tilhørende endringer i kraftsystemet. Foredragsholderen vil komme inn på kraftbalansen i Norge/Norden/EU, kraftflyt inn og ut av Norge, med mer.

  • Hva fungerer, og hva fungerer ikke?
  • Hva er likheter og ulikheter, og fordeler og ulemper ved AC/DC?

Foredragsholderen vil synliggjøre at ensidig satsing på vind og sol samtidig med nedbygging av konvensjonell produksjon gjør oss mye mer sårbare og føre til destabilisering av kraftsystemene. En viktig delkonklusjon er at skal vi nå frem i klimapolitikken, er CCS en uunngåelig løsning.

Om foredragsholderen:

Einar Westre er siviløkonom. Han har vært direktør i Energi Norge i 16 år, 6 år i tyske MVV Energie AG, 3 år i Statnett, samt rådgiver i Oslo Lysverker, NVE, partner i Norsk Kraftmegling / SKM og finansrådgiver i NRK.