7. des.
kl. 09:00–15:30
Streaming, Nettbasert

I dette kurset setter vi søkelys på lov og forskrift knyttet til utbyggingsavtaler. Praktisk bruk av utbyggingsavtaler belyses med konkrete eksempler fra ulike steder i landet. Kurset gjennomføres i samarbeid med NITO.

Meld meg på

Beskrivelse

Utbyggingsavtaler er i dag vanlig ved større utbygginger i norske kommuner. Det finnes ulike varianter av utbyggingsavtaler og kommunenes rolle i gjennomføringen av avtalene er ulike.

Det er bestemmelser om utbyggingsavtaler i Plan- og bygningsloven, og det foreligger både en forskrift og en veileder for bruk av utbyggingsavtaler. Bestemmelsene gir adgang til å benytte utbyggingsavtaler for gjennomføring av planvedtak for visse boligpolitiske forhold og for teknisk infrastruktur og grønt.

Mer informasjon og påmelding på siden til NITO

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Ekskursjon til E16 Randselva bru

27. okt.
kl. 14:00–18:30

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

1.–18. nov.
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, OSLO

Bygg, anlegg og eiendom

A2 Videregående kurs i betongteknologi

1.–3. nov.
Webinar, Nettbasert