27. okt.
kl. 09:00–16:30

Kurset gjennomføres i samarbeid med NITO.

Meld meg på

Beskrivelse

Utbyggingsavtaler er i dag vanlig ved større utbygginger i norske kommuner. Det finnes ulike varianter av utbyggingsavtaler og kommunenes rolle i gjennomføringen av avtalene er ulike.

Det er egne bestemmelser om utbyggingsavtaler i Plan- og bygningsloven, og det foreligger både en forskrift og en veileder for bruk av utbyggingsavtaler.

Bestemmelsene gir adgang til å benytte utbyggingsavtaler for gjennomføring av planvedtak for visse boligpolitiske forhold og for teknisk infrastruktur og grønt. Enkelte kommuner har tolket mulighetene vidt, derfor har sivilombudsmannen valgt å foreta nødvendige begrensninger.

Hvem som gjennomfører tiltaket i henhold til utbyggingsavtalen, har betydning for beregning av merverdiavgift. Derfor vil forholdet til merverdiavgift og avgrensning mot andre avtaletyper bli belyst.

Vi vil også drøfte erfaringer og se nærmere på ulik praktisering av regelverket.

  • Hva er de ulike aktørenes syn?
  • Hva sier kommuner og hva mener private utbyggere?

Du kan lese mer om utbyggingsavtaler på veiviseren.no.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Finn frem:

Sentralt Oslo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(A2) Videregående kurs i betongteknologi

23.–25. sep.

Bygg, anlegg og eiendom

Kompetanserettet kurs i berginjeksjon

29. sep.–1. okt.

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

29. sep.
kl. 09:30–17:00