28. apr.
kl. 09.00–15.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Lær hvordan du praktisk skal gå frem for å utarbeide et reguleringsplankart for en enkel reguleringsplan etter gjeldende planstandard, frem til ferdig plankart og korrekte plandata.

Meld meg på

Innhold i kurset vil være en arbeidsløype for produksjon av en enkel reguleringsplan frem til ferdig plankart og korrekte plandata.

I kurset bruker vi programvaren GISLINE Arealplan og SOSI-vis/SOSI-kontroll, men prinsippene og bakgrunnsinformasjon om hvorfor vi arbeider slik er overførbare til annen programvare. Kursdeltakerne gis tilgang til en testbruker av programvaren i forkant av kurset.

Kurset blir holdt via Teams og deltakerne får tilgang til opptak fra kurset.

Stikkord for innholdet:

 • Bruk av wms-er for innsyn i det offentlige kartgrunnlaget (DOK-data)
 • Nedlasting av DOK-data til bruk som basiskart og for etablering av hensynsoner i planen
 • Riktige tegneregler for plandata og basiskart
 • Etablere plan
 • Digitalisere planobjekter ved å hente fra andre datasett (som matrikkelkart og eksisterende planer)
 • Konstruere senterlinje for veg og lage formålsgrenser som paralleller til denne
 • Konvertere data fra DOK-data til hensynsone i plan
 • Konvertere data fra dxf/dwg
 • Etablere riktig topologi og flatestruktur
 • Kontrollere at planen er i henhold til standard (kontroller i GISLINE og SOSI-vis)
 • Skrive plankart til PDF

Kurset blir holdt fra kl 09:00 til kl 15:00 med 15 min pauser pr time og lunsjpause fra kl 11:00 til 12:00. Foredragsholder er tilgjengelig for eventuelle spørsmål også i lunsjpausen.

Målgruppe: - Alle som jobber med reguleringsplaner, arealplanlegging - Plankonsulenter m.m. i kommuner og private firmaer.

Merk at det er begrenset med antall plasser.

Skriv ut

09.00

Vi åpner digitalt møterom

09.30

Kurset starter

11.30

Lunsj

12.30

Kurset fortsetter

15.30

Kurset avsluttet

Vi legger inn pauser på 15 min hver time gjennom dagen

 • Bjarne Boge

  GIS-konsulent

  Norkart AS Avd Bergen

  Bjarne har arbeidet med planarbeid i kommune, fylkeskommune og private firma før han begynte i Norkart i 2009. I Norkart har han arbeidet praktisk med konsulentoppdrag knyttet til arealplanarbeid for kommuner og arkitekter. Han utvikler og holder kurs, deltar i programutvikling og kundestøtte. Bjarne deltar også i det nasjonale standardiseringsarbeidet for SOSI plan.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: