7. mai
kl. 12:00–16:00
Arrangementet er avlyst

NB! Med forbehold om at arrangementet avlyses, grunnet sikkerhetstiltak knyttet til korona-virus.

Meld meg på

Beskrivelse

Er vi godt nok forberedt?

Ut fra de foreliggende scenarier vil framtidens klima i Norge bli våtere og villere. Hyppigheten av ekstreme nedbørsepisoder vil øke. Vintrene vil bli kortere, fuktigere og mer ustadige med hyppige skiftninger mellom kulde - og tineperioder og gi utfordringer i overvannshåndteringen. Mer ekstremklima vil og føre til økt mobilisering av miljøgifter og partikler.

Hvor sårbar er eksisterende bygg og infrastruktur overfor de forventede klimaendringer, og hvilke innsatser må eventuelt til for å gjøre våre byer, tettsteder og infrastruktur mer robuste for å redusere risiko for mennesker og miljø?

I dette fagtreffet vil vi blant annet se nærmere på arealplanlegging som et verktøy for å ta hånd om overvannet og forhindre flom. Tekniske løsninger som infiltrasjon, fordrøyning, sandfang, renseløsninger for å ta hånd om miljøgifter, partikler og plast vil bli belyst samt hvilke framtidige muligheter som finnes for å forbedre dagens løsninger.

Ansvarlig: Solvår Reiten og Atle Dagestad

OPPMØTE er gratis men krever påmelding. Det blir enkel servering av kaffe og kake.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Avlyst: Det er rehabilitert, men det lekker fortsatt

20. apr.
kl. 12:00–16:00

Miljø- og biovitenskap

Avlyst: Årsmøte i Norsk Vannforening

22. apr.
kl. 12:00–13:00