20. mai
kl. 11:00–12:30
Streaming, Nettbasert

Universell utforming og tilgjengelighet for alle, er både et krav og en forutsetning for at brukere uansett funksjonsevne, skal ha lik tilgang til offentlige tjenester og kunne bruke felles uteområder. Kravene kan være krevende å oppfylle for alle bygg/uteområder.

Meld meg på

Det gjør at det kan velges uheldige løsninger både ut i fra arkitektur og økonomi.

  • Men hvilke krav stilles og hvordan opplever brukerne "det offentlige rom"?

  • Er kravene som stilles gjennomførbare i praksis for både utbyggere og eiere?

  • Bør kravene revideres?

På møtet vil vi belyse utfordringene sett fra myndigheter, utbyggere og brukernes ståsted.

Les mer om universell utforming av uteområder hos Universell utforming as.

Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven - les mer her

Skriv ut

11:00 - 11:05

Velkommen og litt om Tekna Bygg og anlegg

Tor B Mosland, Tekna

11:05 - 11:25

Gjeldende krav til universell utforming og tilgjengelighet i offentlige bygg

Oddvin Farestveit, DiBK

11:25 - 11:45

Våre erfaringer med universell utforming av bygg og uteområder

Trine Presterud, Universell utforming AS

11:45 - 12:10

Hvordan oppleves tilgjengeligheten til offentlige bygg og møteplasser i dag?

Cato Lie, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

12:10 - 12:30

Utfordringer med universell utforming og tilgjengelighet for brukerne i våre bygg

Marte Tøndel, Sykehusbygg HF

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Building and construction

XXIV Nordic Concrete Research Symposium 2021 is postponed

Aug. 17–20

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30