Lurer du på hva som skjer under overflaten? Delta på konferansen og bli orientert om tunnelprosjektene som er under planlegging i Oslo fremover. Både norske og internasjonale aktører forteller om spennende utfordringer og mulige løsninger.

Meld meg på

Når omfattende tunnelprosjekter skal gjennomføres, møter man mange utfordringer. Vi kan nevne vanskelig geologi, strenge krav til innlekkasje, alunskifer, kvikkleire kombinert med strenge krav til støy, støv og utslipp av alle slag. Av løsninger er det flere muligheter knyttet til både boring og sprengning, og til TBM.

Det er mange dyktige folk, både i Norge og i andre land, som skal jobbe sammen for å få til dette på best mulig måte for byen. Internasjonal komité i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) inviterer derfor til en todelt konferanse, som vi har kalt «Under Oslo». Under konferansen vil ulike etater presentere sine prosjekter, vi gjennomgår utfordringer, krav og muligheter, samt at flere aktører vil dele sine erfaringer.

Dag 1 av Under Oslo: 19. juni 2019

• Geologiske utfordringer

• Utfordringer og krav knyttet til ytre miljø

• Innspill fra Byrådet

• Korte prosjektpresentasjoner fra de etatene som planlegger tunnel under Oslo

• Læring fra en tunnel under Zürich

Dag 2 av Under Oslo: 29. august 2019

• Effektive løsninger ved konvensjonell drift

• Muligheter knyttet til bruk av TBM

• Flere presentasjoner fra andre land

NGI har stilt lokalene sine til disposisjon for NFF begge dagene, og vi ønsker velkommen til «Under Oslo»

Det er dårlig med parkeringsplasser - bruk kollektivt!

Og noter i påmeldingen din om du har noen allergier som det må tas hensyn til!

Skriv ut

Onsdag 19. juni

08:30 - 09:00

Registrering og kaffe

Dag 1 av Under Oslo: 19. juni 2019

• Geologiske utfordringer

• Utfordringer og krav knyttet til ytre miljø

• Innspill fra Byrådet

• Korte prosjektpresentasjoner fra de etatene som planlegger tunnel under Oslo

• Læring fra en tunnel under Zürich

09:00 - 09:10

1. Velkommen og introduksjon

Sindre Log, Robbins Company

09:10 - 09:45

2. Geologiske forutsetninger og spesielle utfordringer i Oslo

Knut Boge / Torbjørn Johansen, Geovita

09:45 - 10:05

3. Fossile anleggsplasser

Philips Mortensen, Oslo kommune

10:05 - 10:25

4. Støy, støv og vibrasjoner

Ståle Grøthe, Helseetaten

10:25 - 10:50

Pause

10:50 - 11:20

5. Oslo kommunes syn på anleggsdrift i sentrum

Vidar Valvik, Bymiljøetaten, Oslo kommune

11:20 - 11:40

6. Hvor gjør vi av tunnelmassen?

Jan Rohde, Sweco

11:40 - 12:00

7. Dette lærte vi fra det siste prosjektet i Oslogryta, Nationalteateret stasjon

Anne Kathrine Kalager, Bane NOR

12:00 - 12:45

Lunsj

12:45 - 14:00

Nye prosjekter i Oslo-gryta

12.45 -Elin Bustnes Amundsen, BaneNOR 13.00 - Borghild Bay, Ruter 13.15 - Ruth G. Haug, Fornebubanen 13.30 - Fredrikke Syversen, VAV 13.45 - Hans Herlofsen, Statnett

14:00 - 14:15

Diskusjon

Konseptvalg, hva kreves av kompetanse, hvor tidlig bør ulike drivemetoder vurderes?

Ledes av Sindre Log

14:15 - 14:35

Kaffepause

14:35 - 15:15

Inspirasjon fra det store utland

Jûrg Matter, Basler Hofmann, Sveits

15:15 - 15:30

Wrap up and good bye

Sindre Log, The Robbins Company

Torsdag 29. august

Hovedpunkter program dag 2

Dag 2 av Under Oslo: 29. august 2019

  • Effektive løsninger ved konvensjonell drift

  • Muligheter knyttet til bruk av TBM

  • Flere presentasjoner fra andre land

08:30 - 09:00

Registration & coffee

09:00 - 09:10

Welcome

Sindre Log, The Robbins Company

09:10 - 09:25

Blasting close to excisting and quick clay

John Eriksen, AF Gruppen

09:25 - 09:40

Grouting and handling of ground water conditions

Eivind Grøv, SINTEF

09:40 - 09:55

"Jetpeling - sementstabilisering"

09:55 - 10:10

"Kalkstabilisering" other way to stabilize quick clay

10:10 - 10:30

Coffee

10:30 - 10:45

Innkapsling av alunskifer og løsninger knyttet til alunskifer

10:45 - 11:00

What can be solved with membrane / lining

11:00 - 11:15

Freezing

11:15 - 11:45

TBMs for different type of ground conditions

(EPB / slurry, open machines, double shield, single shield, basic TBM knowledge)

Sindre Log, The Robbins Company

11:45 - 12:15

TBMs for mixed ground conditions, new possibilities

12:15 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:30

Special requirements for the TBMs for use under Oslo

(open versus closed, grouting)

13:30 - 14:00

Copenhagen Cityring - tigh areas for the project

14:00 - 14:20

Coffee breake

14:20 - 14:50

Canada - quick clay

14:50 - 15:20

Stuttgart 2021

15:20 - 15:50

Mexico city

15:50 - 16:20

NY state - Hudson river

16:20 - 16:30

Closing conference and Good bye

Sindre Log

End of program