1. juni
kl. 11:00–12:30
Streaming, Nettbasert

Få en introduksjon til effektive og moderne byggematerialer og teknikker, som i dag ikke ikke brukes i særlig grad i norsk byggebransje.

Meld meg på

Tekna bygg og anlegg, Tekna klima og Tekna biomangfold inviterer til et digitalt lunsjmøte der du får høre internasjonale erfaringer med mineral- og biogene byggematerialer. Er mer bruk av ultra lavkarbon-materialer i norsk byggebransje å "tro på julenissen", eller er det relevante byggematerialer sett opp i mot Paris-avtalen?

Ved første øyekast ser det ut som et vanlig murhus. Men bygget består av ultra lavkarbon -materialer – les artikkel på tu.no her

I dette lunsjmøte får vi besøk av foredragsholdere fra inn- og utland som vil belyse nevnte problemstillinger.

Skriv ut

11:00 - 11:05

Litt om Tekna og dagens agenda

Tor B Mosland, Tekna

11:05 - 11:15

Langtids karbonutslipp som følge av tømmerhogst

Ulrika Jansson innleder med å sette fokus på forpliktelsen vi har i henhold til Paris 2050 målene, og dilemmaet byggeindustrien har i forhold til at LCA ikke inkluderer det reelle langvarige karbonutslipp av tre.

Ulrika Jansson, Stiftelsen BIOFOKUS

11:15 - 11:25

Muligheter for karbonfangst i byggematerialer

I et globalt perspektiv prosjekteres og bygges det konstruksjoner som fungerer som karbonlager. Dette ved å benytte ubrukt biomasse fra jordbruk, skogbruk, urban utvikling og gjenvinning. Chris introduserer vitenskapen bak karbonlagring i bygg, og presenterer bygg som er “fyrtårn”, for hva som er mulig også for norsk byggebransje.

Chris Magwood, Director and teacher at The Endeavour Center, Canada

11:25 - 11:40

Presentasjon av Alnatura kontorprosjekt

En oppsummering av analyseprosessen bak valg av materialer for Alnatura-bygget, fokus på sirkulær/lokal materialer, lys, varme/kjøl og 2 årig resultat av data for innendørs miljø.

Martin Haas, Freier Architekt BDA, Tyskland

11:40 - 11:55

Prefabrikkerte isolerte elementer av stampeleire

Presentasjon av produkt, produksjonsprosess, muligheter for isolering/varme kjøl, holdbarhet, Co2, kostnad, etc.

Martin Rauch, Lehmtonerde, Østerrike

11:55 - 12:05

Ecococon prefabrikerte halmpaneler

Presentasjon av produkt, produksjonsprosess, isolering varme/kjøl kvaliteter, holdbarhet, Co2, kostnad, Co2 frakt sammenligning med CLT etc.

Bjørn Kierulf, CREATERRA EcoCocon, Slovakia

12:05 - 12:20

WEM klimapaneler til interiør

Presentasjon av produkt, produksjonsprosess, isolering varme/kjøl kvaliteter, holdbarhet, Co2/pris kostnad, etc.

Elert Hagen, Managing Director of WEM GmbH surface heating and cooling in Urmitz/Germany

12:20 - 12:30

Moderne utvikling av bygg med 1-årig biogent byggemateriale

Max Vittrup Jensen, Daglig leder, Lavkarbonbygg AS

12:30 - 12:35

Oppsummering og avslutning

 • Martin Haas

  Professor Martin Haas, Freier Architekt BDA Miller Chair University of Pennsylvania, Philadelphia USA

  As Partner at Behnisch Architekten, Martin Haas was responsible inter alia for the Nord/LB in Hannover, the „Haus-in-Haus“ Chamber of Commerce, the Unilever Germany Headquarter and the Marco Polo Tower (all in Hamburg) as well as the Oceanographic Museum OZEANUM in Stralsund between 1997-2012. Martin Haas’ main focus of work is the development of innovative and sustainable architecture. Martin Haas, David Cook and Stephan Zemmrich founded in April 2012 the architectural studio haascookzemmrich STUDIO2050. The company’s portfolio consists of domestic and international projects. As a founding member of the DGNB, Martin Haas is a member of the Executive Board and since 2013 Vice- President of the DGNB (German Sustainable Building Council). Member of the Advisory committee for architecture in Karlsruhe and of the Advisory committee for architecture in Offenbach.

 • Ulrika Jansson

  Stiftelsen BioFokus

  Phd Ulrika er skogøkolog med doktorgrad og har jobbet de siste 10 årene med kartlegging og verdivurdering av natur i Stiftelsen BioFokus. Hon har erfarenhet fra de alle fleste norske naturtyper, men har en spesialinteresse for skog. Ulrika har engasjert seg i diskusjonen om skog og klima og særlig gravd seg ned i litteraturen som handler om karbonbinding og karbonlagring i gammel naturskog, der mesteparten av karbonet finnes under bakken og ikke i tømmeret vi høster.

 • Max Vittrup Jensen

  Max Vittrup Jensen, Hel-Max Miljøkonsulent, BREEAM Nor AP, M.Sc. Environmental Management and Planning, med Diplomuddannelse i Humanøkologi. Max har jobbet i Australia, USA, Norge, og Tsjekkia siden han reiste fra Danmark i 1989 og gjennom årene oppnådd en stor viten om helhetlig innovativ bærekraftig planlegging. Etter 14 år som daglig leder av PermaLot Center for Natural Building i Tsjekkia, med fokus på internasjonal promotering av bærekraft bygg (bl.a som styremedlem av Natural Building Network og vert for European Straw Bale Gathering i 2011), bosatte Max seg på Hurum i 2013. For tiden er Max i ferd med å starte opp Lavkarbonbygg AS, et rådgivning og import selskap av byggematerialer.

 • Bjørn Kierulf

  Originally an industrial designer, now a Passivhaus specialist. A Norwegian, he arrived in Slovakia in 1989 – before the revolution. Now he is working on the next revolution – sustainable architecture. In the architectural studio Createrra he specializes in passive house standard and natural building materials. As the CEO of EcoCocon he is bringing an efficient and modular construction system based on straw to the wider market. His vision is cost effective, high quality passive house buildings made from natural materials.

 • Chris Magwood

  Martin Rauch, 1978-83 University of Applied Arts, Vienna. Engaged from 1984 in the conception, planning and realisation of earth building projects on an international level. In 1999 he founded Lehm Ton Erde Baukunst GmbH. 1988-2016 personal and group exhibitions in Feldkirch, Meran, Paris, Graz, Venice; Several prizes and awards, among others the international price for sustainable architecture Fassa Bortolo and Clients’ award of the Austrian central association of architects in 2008, the 2011 Holcim Award for a Teaching and Training Centre in Morocco. From 2003 to 2010 lecturer at the University for Art and Industrial Design Linz. International workshops, in Bangladesh, South Africa, and Austria in co-operation with BASEhabitat. From 2010 Martin Rauch has served as UNESCO Honorary professor at the Chair of Earthen architecture, building cultures and sustainable development and 2014-2016 guest lecturer at the ETH Zurich.

 • Martin Rauch

  Martin Rauch, 1978-83 University of Applied Arts, Vienna. Engaged from 1984 in the conception, planning and realisation of earth building projects on an international level. In 1999 he founded Lehm Ton Erde Baukunst GmbH. 1988-2016 personal and group exhibitions in Feldkirch, Meran, Paris, Graz, Venice; Several prizes and awards, among others the international price for sustainable architecture Fassa Bortolo and Clients’ award of the Austrian central association of architects in 2008, the 2011 Holcim Award for a Teaching and Training Centre in Morocco. From 2003 to 2010 lecturer at the University for Art and Industrial Design Linz. International workshops, in Bangladesh, South Africa, and Austria in co-operation with BASEhabitat. From 2010 Martin Rauch has served as UNESCO Honorary professor at the Chair of Earthen architecture, building cultures and sustainable development and 2014-2016 guest lecturer at the ETH Zurich.

 • Elert Hagen

  WEM GmbH surface heating and cooling in Urmitz/Germany

  Hagen Elert, Diplom-Ingenieur (FH), is Managing Director of WEM GmbH surface heating and cooling in Urmitz/Germany. After a vocational training as a toolmaker and the technical baccalaureate, he studied mechanical engineering at the Koblenz University of Applied Sciences. This was followed by several years as a consultant in the field of organisational and personnel development with focus on quality and project management. On the job, Hagen Elert completed a postgraduate course in innovation management (TWI). Together with two partners, he founded WEM GmbH in 1999 and has been managing partner since 2000. WEM develops and produces surface heating and cooling systems for walls, floors and ceilings using natural materials such as clay, lime or wood building materials. Hagen Elert heads the Research & Development department with the aim of producing and operating surface heating and cooling systems in a maximally sustainable and CO2 saving way. WEM is working to further increase their share and importance in the market for ecological building materials.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: