25.–27. jan.
Microsoft Teams, Nettbasert

Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet. Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er et realistisk, faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner, samt kompetent personell i alle ledd.

Meld meg på

Målgruppe for kurset:
Hovedentreprenørens produksjonsleder og kontrolleder som har det faglige tilsynet med spennarbeider, samt hovedentreprenørens formann som har ansvar for gjennomføringen av det praktiske arbeidet i forbindelse med utlegging av kabelrør, armering og utstøping når denne funksjonen ikke er ivaretatt av spesialentreprenør som er underlagt CWA 14646:2003.

Kurset anbefales generelt for personell som prosjekterer, utfører eller får utført i underentreprise etteroppspente betongkonstruksjoner.

Kursbeskrivelse:
Kursdeltakere skal gis en opplæring i montasje av etteroppspente forspenningssystemer, oppspenning, injisering av kabler og forståelse for virkning av spennarmering, dvs. innsikt i prosjektering av spennstålarbeider ved etterspenning.

Det presiseres at dette ikke er et prosjekteringskurs, men kurset vil gi forståelse av hvordan spennarmering virker og angi krav til prosjekteringsunderlag. Kurset vil allikevel ha stor nytteverdi for prosjekterende for å gi forståelse for utførelse av etterspenning av betong.

I de norske standardene innen betongområdet, NS-EN 206+NA (betongproduksjon) og NS-EN 13670 + NA, er det systematisk stilt krav til kompetanse hos nøkkelpersonell i produksjon av betong og utførelse av betongarbeider.

I NS-EN 13670 + NA stilles det nå krav til utdannelse, praksis og spesiell opplæring innen spennarmering for produksjonsleder og kontrolleder på prosjekter hvor det utføres slike arbeider.

Kravet gjelder både om dette foregår i egenregi eller ved underentreprise. Videre er det i NS-EN 13670 +NA stilt krav til kompetanse til spennarmeringsleder, spennarmeringsformann og montør fra spesialentreprenør. Husk å ta denne standarden med på kurset. For de spesialentreprenørene som i dag er aktive i det norske markedet tilfredsstilles dette ved en sertifisering etter CWA 14646:2003. Når det daglige arbeidet ved utlegging av kabelrør, armering og utstøping i forkant av oppspenningen utføres under ledelse av hovedentreprenørens formann, må denne inneha tilstrekkelig kunnskap innen spennarmeringsarbeider.

I dette kurset benyttes Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 14 Spennarmeringsarbeider. NB14 er ikke lenger delt i en spesifikasjonsdel og en veiledningsdel. Dagens NB 14 er kun inndelt i fortløpende kapitler som omhandler hvert sitt tema.

Dette U4-kurset, med bestått eksamen, dekker standardens krav til opplæring for hovedentreprenørens produksjonsleder, kontrolleder og formann ved spennarbeider.

 • Lise Bathen

  Sjefingeniør

  Statens vegvesen - Vegdirektoratet - Lillehammer

 • Kristoffer Kalland

  Dywidag Norge AS

 • Stian Lensebakken

  KB Spennteknikk AS

 • Lars Narvestad

  Avdelingsleder Samferdsel

  Dr Ing A Aas-Jakobsen AS

 • Gaute Nordbotten

  Sjefingeniør

  Statens vegvesen - Vegdirektoratet - Oslo

 • Jan K. Olsen

  Teknisk Sjef / CTO

  CCL Norway AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Prosjektering og utførelse av konstruksjoner utstøpt med glideforskaling

18. jan.
kl. 09.00–16.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

BIM for anlegg – med fokus på VA

27. jan.
kl. 09.30–16.30
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll