21.–23. sep.

Norsk Betongforening og Betongopplæringsrådet har ikke bestemt enda om dette U4-kurset skal gjennomføres heldigitalt eller ved fysisk oppmøte, da det kommer helt an på Covid 19-situasjonen når det nærmer seg kursstart.

Meld meg på

Nærmere beskjed kommer om program, tid og diverse annen info vil bli tilsendt.

Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet. Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er et realistisk, faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner, samt kompetent personell i alle ledd.

Målgruppe for kurset:

Hovedentreprenørens produksjonsleder og kontrolleder som har det faglige tilsynet med spennarbeider, samt hovedentreprenørens formann som har ansvar for gjennomføringen av det praktiske arbeidet i forbindelse med utlegging av kabelrør, armering og utstøping når denne funksjonen ikke er ivaretatt av spesialentreprenør som er underlagt CWA 14646:2003.

Kurset anbefales generelt for personell som prosjekterer, utfører eller får utført i underentreprise etteroppspente betongkonstruksjoner.

Kursbeskrivelse:

Kursdeltakere skal gis en opplæring i montasje av etteroppspente forspenningssystemer, oppspenning, injisering av kabler og forståelse for virkning av spennarmering, dvs. innsikt i prosjektering av spennstålarbeider ved etterspenning.

Det presiseres at dette ikke er et prosjekteringskurs, men kurset vil gi forståelse av hvordan spennarmering virker og angi krav til prosjekteringsunderlag. Kurset vil allikevel ha stor nytteverdi for prosjekterende for å gi forståelse for utførelse av etterspenning av betong.

I de norske standardene innen betongområdet, NS-EN 206+NA (betongproduksjon) og NS-EN 13670 + NA, er det systematisk stilt krav til kompetanse hos nøkkelpersonell i produksjon av betong og utførelse av betongarbeider.

I NS-EN 13670 + NA stilles det nå krav til utdannelse, praksis og spesiell opplæring innen spennarmering for produksjonsleder og kontrolleder på prosjekter hvor det utføres slike arbeider.

Kravet gjelder både om dette foregår i egenregi eller ved underentreprise. Videre er det i NS-EN 13670 +NA stilt krav til kompetanse til spennarmeringsleder, spennarmeringsformann og montør fra spesialentreprenør. Husk å ta denne standarden med på kurset. For de spesialentreprenørene som i dag er aktive i det norske markedet tilfredsstilles dette ved en sertifisering etter CWA 14646:2003. Når det daglige arbeidet ved utlegging av kabelrør, armering og utstøping i forkant av oppspenningen utføres under ledelse av hovedentreprenørens formann, må denne inneha tilstrekkelig kunnskap innen spennarmeringsarbeider.

I dette kurset benyttes Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 14 Spennarmeringsarbeider. NB14 er ikke lenger delt i en spesifikasjonsdel og en veiledningsdel. Dagens NB 14 er kun inndelt i fortløpende kapitler som omhandler hvert sitt tema.

Dette U4-kurset, med bestått eksamen, dekker standardens krav til opplæring for hovedentreprenørens produksjonsleder, kontrolleder og formann ved spennarbeider.

Skriv ut

Program Dag 1

0830 - 0900 Pålogging og hilserunde

0900 (1) Åpning, regelverk for spennarmering
Gaute Nordbotten, Statens vegvesen Vegdirektoratet

0945 Pause

1000 (2) Spennsystemenes komponenter
Stig Solbjør, KB Spennteknikk AS

1045 Pause

1100 (3) Transport, lagring og montering
Kristoffer Kalland, Dywidag-Norge AS

1145 Pause

1155 (4) Injiserings- drens og lufteslanger
Lise Bathen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

1230 Lunch

1300 (5) Kontroll før utstøping, utstøping, kontroll av oppspenningsfasthet
Lise Bathen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

1330 (6) Oppspenning
Kristoffer Kalland, Dywidag-Norge AS

1415 Pause

1430 (7) Injisering av spennkabler
Stig Solbjør, KB Spennteknikk AS

1515 Slutt dag 1

Program Dag 2

0900 (8) Prøvningsmetoder
Lise Bathen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

0945 Pause

1000 (9) Krav til HMS ved spennarmeringsarbeider
Stig Solbjør, KB Spennteknikk AS

1030 (11) "Omvisning" hos KB Spennteknikk AS
- Oppspenning
- Injisering
- Komponenter

1230 Lunch

1300 (12) Prosjektering
- Generelt, regelverk
- Beregningsmal
- Friksjonstap, låsetap m.m.
- Oppspenning
- Forankringssone og spaltestrekk
Lars Narvestad, Dr. ing. A. Aas-Jakobsen AS

1345 Pause

1400 (13) Prosjektering - fortsettelse
- Spennarmering uten heft
- Ekstern spennarmering
Lars Narvestad, Dr. ing A. Aas-Jakobsen AS

1500 Pause

1515 (14) Hva kan gå galt og hva gjør du da – typiske problemområder
Eksempler fra gjennomførte prosjekter
Gaute Nordbotten, Statens vegvesen Vegdirektoratet

1630 Slutt for dagen - selvstudie

Program Dag 3

0900 (15) Bergforankringer
- Kabelforankring og stagforankring
- Oppbygging, komponenter
- Montering, vannlekkasjer og tetting
- Injisering/faststøping
- Oppspenning
Jan Olsen, CCL Norway AS

0945 Pause

1000 (16) Bergforankringer fortsetter.

1045 Pause

1055 (17) Produksjonsunderlag og kontrollplan for spennarmeringsarbeider
- Hva skal den inneholde
- Krav til dokumentasjon på byggeplass
Gaute Nordbotten, Statens vegvesen Vegdirektoratet

1200 Lunch

1230 Eksamen

1530 Eksamen slutt

 • Lise Bathen

  Sjefingeniør

  Statens vegvesen - Vegdirektoratet - Lillehammer

 • Kristoffer Kalland

  Dywidag Norge AS

 • Lars Narvestad

  Avdelingsleder Samferdsel

  Dr Ing A Aas-Jakobsen AS

 • Gaute Nordbotten

  Sjefingeniør

  Statens vegvesen - Vegdirektoratet - Oslo

 • Jan Olsen

  Technical Manager

  CCL Norway AS

 • Stig Solbjør

  CTO

  KB Spennteknikk AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30