(U4) - Utførelse av spennbetongarbeider for spennarmeringsleder og spennarmeringsformann

Dette arrangementet er ikke lenger aktivt, se vår kalender for kommende kurs og arrangementer.

Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet. Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er: - realistisk og faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner - kompetent personell i alle ledd.

Meld meg på

Målgruppe:
Hovedentreprenørens produksjonsleder og kontrolleder som har det faglige tilsynet med spennarbeider samt hovedentreprenørens formann som har ansvar for gjennomføringen av det praktiske arbeidet i forbindelse med utlegging av kabelrør, armering og utstøping når denne funksjonen ikke er ivaretatt av spesialentreprenør som er underlagt CWA 14646:2003. Kurset anbefales generelt for personell som prosjekterer, utfører eller får utført i underentreprise etteroppspente betongkonstruksjoner.

Kursbeskrivelse:
Kursdeltakere skal gis en opplæring i montasje av etteroppspente forspenningssystemer, oppspenning, injisering av kabler og forståelse for virkning av spennarmering, dvs innsikt i prosjektering av spennstålarbeider ved etterspenning. Det presiseres at dette ikke er et prosjekteringskurs, men kurset vil gi forståelse av hvordan spennarmering virker og angi krav til prosjekteringsunderlag. Kurset vil allikevel ha stor nytteverdi for prosjekterende for å gi forståelse for utførelse av etterspenning av betong. I de norske standardene innen betongområdet, NS-EN 206-1+NA (betongproduksjon) og NS-EN 13670 + NA(gjeldende fra november 2010), er det systematisk stilt krav til kompetanse hos nøkkelpersonell i produksjon av betong og utførelse av betongarbeider.

I NS-EN 13670 + NA stilles det nå krav til utdannelse, praksis og spesiell opplæring innen spennarmering for produksjonsleder og kontrolleder på prosjekter hvor det utføres slike arbeider. Kravet gjelder både om dette foregår i egenregi eller ved underentreprise. Videre er det i NS-EN 13670 +NA stilt krav til kompetanse til spennarmeringsleder, spennarmeringsformann og montør fra spesialentreprenør. For de spesialentreprenørene som i dag er aktive i det norske markedet tilfredsstilles dette ved en sertifisering etter CWA 14646:2003. Når det daglige arbeidet ved utlegging av kabelrør, armering og utstøping i forkant av oppspenningen utføres under ledelse av hovedentreprenørens formann, må denne inneha tilstrekkelig kunnskap innen spennarmeringsarbeider.

I dette kurset benyttes Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 14 Spennarmeringsarbeider. Denne er delt i en spesifikasjonsdel som skal kunne henvises til i kontrakter, og en veiledningsdel som blant annet omhandler prosjektering av spennarmerte betongkonstruksjoner.

Dette U4 kurset, med bestått eksamen, dekker standardens krav til opplæring for hovedentreprenørens produksjonsleder, kontrolleder og formann ved spennarbeider.

Kursbevis og Kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 900,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se: http://www.betongopplæring.no

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Evt. avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales - inkl. kurspakke pr. dag.

OBS! Det kreves full tilstedeværelse i undervisningen for å få adgang til eksamen.

Kurspakke:
Dette er obligatorisk og inkludere kaffe og kake/frukt, lunsj og kurslokale - dette kommer i tillegg til kurspris: kr. 2,040; totalt.

Hotellovernatting:
Hver og en deltaker må selv bestille hotellrom og betale ved avreise Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, tlf. 63 94 94 94

Vi gjør oppmerksom på at hotellet må ha en fakturabekreftelse fra din arbeidsgiver dersom hotellet skal sende faktura for oppholdet direkte til arbeidsgiver. Denne bekreftelsen kan også bli tatt med og levert i resepsjonen ved innsjekk første dagen. Den skal inneholde navnet på deltakeren, fakturaadressen fakturaen skal sendes til og underskrift fra ansvarlig i firma.

Varighet:
Ca. 25 timer, inkl. gjennomføring av eksamen.

Skriv ut

Dag 1

0830 Registrering

0900 (1) Åpning, regelverk for Spennarmering
Gaute Nordbotten, Statens vegvesen Vegdirektoratet

0945 Pause

1000 (2) Spennsystemenes komponenter
Tommy Lindstrand, KB Spennteknikk AS

1015 Pause

1100 (3) Transport, lagring og montering
Jan Olsen, Dywidag-Norge AS

1145 Pause

1200 (4) Injiserings- drens og lufteslanger
Lise Bathen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

1300 Lunch

1330 (5) Kontroll før utstøping, utstøping, kontroll av oppspenningsfasthet
Lise Bathen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

1400 Pause

1415 (6) Oppspenning
Jan Olsen, Dywidag-Norge AS

1500 Pause

1515 (7) Injisering av spennkabler
Tommy Lindstrand, KB Spennteknikk AS

1600 Pause

1615 (8) Prøvningsmetoder
Lise Bathen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

1645 Pause

1700 (9) Krav til HMS ved spennarmeringsarbeider
Tommy Lindstrand, KB Spennteknikk AS

1730 Slutt for dagen

1900 Middag for de som vil

08:00 - 17:30

Dag 2

0800 Avreise fra hotellet til KB Spennteknikk AS, Kongsvinger med buss

0900 Ekskursjon til KB Spennteknikk AS
- Oppspenning
- Injisering
- Komponenter
Gaute Nordbotten, Statens vegvesen Vegdirektoratet

1130-1200 Retur til hotellet

1300 Lunch

1400 Prosjektering
- Generelt, regelverk
- Beregningsmal
- Friksjonstap, låsetap m.m.
- Oppspenning
- Forankringssone og spaltestrekk
Lars Narvestad, Dr. ing. A. Aas-Jakobsen AS

1445 Pause

1500 Prosjektering - fortsettelse
- Spennarmering uten heft
- Ekstern spennarmering
Lars Narvestad, Dr. ing A. Aas-Jakobsen AS

1515 Hva kan gå galt og hva gjør du da – typiske problemområder
Eksempler fra gjennomførte prosjekter
Lars Narvestad, Dr. ing A.Aas Jakobsen AS

Pause

1615 Hva kan gå galt og hva gjør du da – typiske problemområder
Eksempler fra gjennomførte prosjekter
Gaute Nordbotten, Statens vegvesen Vegdirektoratet

1730 Slutt for dagen - selvstudie

1900 Middag for de som vil

Dag 3

0900 Bergforankringer
- Kabelforankring og stagforankring
- Oppbygging, komponenter
- Montering, vannlekkasjer og tetting
- Injisering/faststøping
- Oppspenning
Tommy Granheim, Dywidag-Norge AS

0945 Pause

1000 Bergforankringer fortsetter.

1045 Pause

1100 Produksjonsunderlag og kontrollplan for spennarmeringsarbeider
- Hva skal den inneholde
- Krav til dokumentasjon på byggeplass
Gaute Nordbotten, Statens vegvesen Vegdirektoratet

1200 Lunch

1300 Eksamen

1600 Slutt og avreise

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Innlandet: Utvikling av bærekraftige betongprodukter

29. sep.
kl. 18:00–20:00
Betong Øst AS avd Hamar, INGEBERG